Facebook Twitter Linkedin

Workforce Management

PlanMen verandert personeelsplanning in Workforce Management. Dit doen we door werkzaamheden en personeel op elkaar af te stemmen. Met PlanMen BLIKS werken we aan het fundament, want alléén als het fundament klopt kan het volledig potentieel benut worden. Dan ontstaat er vrijheid, trots en rust in de organisatie. Daar krijgen we energie van! Dat noemen we Workforce Management van PlanMen. Dát is onze expertise.

Benut het volledige potentieel van je mensen en organisatie. Zorg dat 't klopt!
Workforce management, ook wel WFM genaamd, is het proces dat helpt bij het optimaliseren van jouw capaciteit aan medewerkers binnen je organisatie. Met de juiste inzet van workforce management wordt gezorgd voor het behalen van organisatorische doelstellingen. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, namelijk:

  • Kosten
  • Bereikbaarheid
  • Efficiëntie
  • Medewerkerstevredenheid

Door deze factoren allemaal af te stemmen op jouw organisatie, de in- en externe behoeften en jouw klanten, zorgt PlanMen ervoor dat het fundament klopt en dat workforce management het volledige potentieel uit mens en organisatie benut.

workforce management

Workforce Management als strategisch concurrentiemiddel
Meer profiteren van je workforce is binnen organisaties vaak synoniem aan tactisch en operationeel managen. Gebleken is alleen dat een operationele benadering van Workforce Management nauwelijks succesvol is. Nieuwe medewerkers binnenhalen en bestaande werknemers binden, veel organisaties denken er niet goed over na, creëren niet de juiste randvoorwaarden en leveren daardoor niet de gewenste kwaliteit. En met ‘goed’ wordt bedoeld, op strategisch niveau. Met alle gevolgen van dien voor de continuïteit van de organisatie.

Waar met name het grootste uitdaging zit, is dat organisaties bezig zijn in de operatie daarbij te weinig rekening houden met de plannen op lange termijn. Workforce Management is dan met name als het werven en selecteren van medewerkers, snel een groepje klaarstomen, roosteren en plannen. Op tactisch niveau gebeuren ook acties. Zo verdiept men zich in het percentage in- en uitstroom, het aandeel vaste en flexibele contracten en de lange termijn beschikbaarheid van de totale pool.

Voorloper zijn met Workforce Management
Workforce Management gaat als strategisch concurrentiemiddel écht werken als het operationeel en tactische WFM inrichting wordt verbonden aan de strategie. Men moet kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt, in de technologie en op het gebied van klantbeleving. Organisaties moeten dit ook kunnen vertalen naar veranderende organisatiestructuren en aansturing. Welke technische, juridische en politieke ontwikkelingen zijn van invloed op de bedrijfsvoering? Denk aan het verdwijnen van vaste arbeidscontracten en de effecten van toenemende internationalisering. Klanten die steeds vaker complexere vragen stellen, het liefst nog op tijdstippen die ze uitkomen en het aantal kanalen dat almaar uitbreidt, denk aan Social Media.

Dit alles betekent dat het managen van een pool van medewerkers met een optimale mix van flex-vast op de lange en korte termijn van cruciaal belang wordt voor organisaties. Dat vertaalt zich in een organisatiecultuur die de juiste mate van flexibiliteit biedt om effectief en efficiënt te kunnen up- en downsizen. Forecasting wordt dus alleen maar complexer. Hierbij is van belang dat er tijd gemaakt wordt voor Workforce scenarioplanning. Is de bestaande pool van medewerkers wel toegerust voor mogelijk andere taken die op termijn op ze af kunnen komen? Is het verstandig een ander type medewerker aan te nemen? Door allerhande scenario’s te benoemen, kunnen managers de effecten daarvan nagaan op de omvang en de samenstelling van hun workforce. Dat noemen we strategisch Workforce Management. 

Een andere uitdaging waar sommige organisaties momenteel mee te maken hebben, is een workforce die onvoldoende aansluit aan de (flexibiliteit van de) workload. Ook de productiviteit van de workforce valt wellicht nog te verbeteren door een andere samenstelling van de workforce. Belangrijk hierbij is dat er gekeken wordt of de productiviteit toeneemt door de samenstelling te wijzigen. Het gebruik van zelfsturende teams heeft namelijk bewezen dat het kan. Denk dus niet alleen na over poolomvang, maar ook over poolsamenstelling. Opvallend hierbij is dat de meeste organisaties nog steeds worstelen met het vinden van de juiste verhouding flex-vast. De mate van flexibiliteit is daarbij afhankelijk van de mate van de fluctuatie van de workload.

De oplossing? Een transparante organisatie op het vlak van benodigde workforce en workload met duidelijke afstemmingsmomenten en het aanstellen van een WFM-verantwoordelijke die de verschillende scenario’s bewaakt van strategie tot in de operatie. De verantwoordelijke is de controller van het volledige WFM proces, volgens de planningsschijf van zes.  

Workforce Management van PlanMen
Wil je het volledig potentieel benutten en zorgen dat planning verandert in Workforce Management? PlanMen zorgt dat het fundament klopt door Workforce Management van strategie tot in de operatie goed in te richten. Op die manier wordt planning daadwerkelijk een strategisch concurrentiemiddel.

Maak direct kennis met Workforce Management van PlanMen!

Bart
Bart

Vragen? Ik help je graag verder!