UMC Radboud


Ondersteuning door PlanMen

In 2014 hebben we besloten om een afdelingshoofd en een aantal planners een opleidingstraject aan te bieden “tactische personeelsplanning in de gezondheidszorg”. Dat is een opleidingstraject waar zowel op inhoud als op tactische vaardigheden training wordt gegeven om het planningsproces en planningsexpertise verder te verbeteren. Men is unaniem enthousiast over de inhoud.

De periode waarin wij met PlanMen samenwerken, kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid, uitstekende expertise in combinatie met meetbare resultaten.

Inmiddels worden in binnen het huis diverse WFM verbetertrajecten gestart waarbij PlanMen ondersteuning biedt in het proces, project en met WFM expertise. Zo is PlanMen actief of actief geweest bij PVI, Logistiek en Services, Gynaecologie, Urologie en Verloskunde.

We zijn dan ook te spreken over de plezierige en professionele samenwerking”

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier