Facebook Twitter Linkedin

Personeelsplanning binnen de gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging. De vergrijzing heeft een sterke groei van de zorgvraag tot gevolg waardoor er onbalans ontstaat tussen zorgvraag en zorgaanbod. Het effect is dat de zorguitgaven en de spanning op de toch al krappe arbeidsmarkt stijgen.

Om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst is het nu al noodzakelijk fundamenteel anders te gaan denken over de personeelsinzet binnen de zorg. Een integrale benadering van planning is nu noodzakelijk, zodat efficiënt werken en het leveren van klantgerichte en veilige zorg gewaarborgd zijn en blijven.

De invloed en mogelijkheden die planning heeft om een optimale balans te creëren tussen kwantiteit, kwaliteit, imago en budget wordt vaak onderschat. Een planning die goed in elkaar zit speelt een cruciale rol in het optimaal functioneren van de totale organisatie en alle medewerkers die er werkzaam zijn. PlanMen helpt zorginstellingen om het aanbod van personeel af te stemmen op de vraag, van zelfroosteren en zelfplannen tot integrale planning bij ziekenhuis waarbij Workforce Management, Patiëntgerichte planning en resourceplanning geïntegreerd worden. Onze consultants ondersteunen jou om de integrale rol van planning binnen je organisatie te ontwikkelen en te implementeren.

PlanMen heeft meer dan 200 zorginstellingen ondersteunt. Onze opdrachtgevers zijn o.a. VU medisch Centrum, Zorgcirkel, Pergamijn, Maxima Medisch Centrum, Jeugdwerk Brabant, Carante Groep, GGzE, Altrecht, Mondriaan, Vivium Zorggroep, Medisch Centrum Alkmaar, Bernhoven, Prinsenstichting, Ommelander Ziekenhuis Groep, Stichting Elisabeth, Joris Zorg, Philadelphia Zorg, HSK, Kwintes, Leger des Heils en vele anderen.

Bart
Bart

Vragen? Ik help je graag verder!