Facebook Twitter Linkedin

Proficiency check

Planningssoftware werkt slechts 547 dagen

Het is nogal een gewaagde uitspraak. Als je net hebt besloten om planningssoftware aan te schaffen, bedenk je je wel twee keer, voordat je tot deze aankoop over gaat. Organisaties die al planningssoftware gebruiken, hoeven ook niet tot contractbeëindiging over te gaan. Wees gerust, het is niet de software die een maximale houdbaarheidsdatum kent. Het is de som van vele veranderingen in de maatschappij en je eigen organisatie.

547 dagen is zo om en nabij anderhalf jaar. Zo op het eerste oog lijkt dat een overzichtelijke periode. Een periode waarin geen grote veranderingen zullen plaatsvinden. Of toch wel? Een gebruiker van de software besluit een andere baan te nemen. De openingstijden worden verruimd. Het profiel van nieuw personeel kent een andere beschikbaarheid. 

Deze veranderingen zijn van grote invloed op jouw planningswerkzaamheden. Toch zien we in de praktijk dat deze veranderingen heimelijk plaatsvinden. De consequenties worden pas later opgemerkt, maar dan is het kwaad al geschied.

Het is van belang dat de planningssoftware in lijn is met jouw organisatie. Om dit in kaart te brengen, heeft PlanMen de proficiency check ontwikkeld. De term proficiency check is afkomstig uit de luchtvaart. Elke piloot moet jaarlijks bewijzen dat hij nog steeds over het juiste niveau beschikt. 

Een consultant van PlanMen beoordeelt de inrichting en het gebruik van de planningssoftware op basis van meetpunten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Aansluiting diensten en roosters op de missie / visie;
  • Inrichting in lijn met diensten / roosters;
  • Beschikbaarheid medewerkers vs gevraagde beschikbaarheid;
  • Kennis van WFM processen;
  • Systeemkennis gebruikers;
  • Borging.

PlanMen is software onafhankelijk en beschikt over expertise van zowel Workforce Management processen als systeem inhoudelijke kennis. Deze combinatie maakt dat steeds meer organisaties PlanMen vragen de proficiency check uit te voeren. Ook nemen diverse leveranciers van planningssoftware PlanMen hiervoor in de arm.

Neem contact op