Facebook Twitter Linkedin

Privacy statement

PlanMen respecteert jouw privacy als gebruiker van deze website. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. PlanMen houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. Wij vragen je je wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet niet kan worden gegarandeerd.

(Persoons)gegevens
Tijdens het gebruik van deze website kan PlanMen met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen PlanMen deze website en de diensten beter af te stemmen op jouw wensen en voorkeuren. Je kunt jouw internet browser zo instellen dat je een melding krijgt als er een nieuwe cookie op je computer wordt opgeslagen. Je krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van jouw internet browser. Houd er rekening mee dat delen van deze website mogelijk niet goed functioneren als je cookies weigert.

PlanMen verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens geeft u PlanMen toestemming jouw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van PlanMen dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door PlanMen worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

PlanMen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij PlanMen daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Op basis van de WBP heb je recht op inzage en eventuele correctie van de op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens. Je kunt op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan PlanMen:
 

PlanMen
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 102 3941 EP Doorn


Toepasselijk recht
Op deze website, de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website en/of de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.