Facebook Twitter Linkedin

Poolmanagement

Meer ‘rust’ binnen je personeelsplanning? Minder kunst en vliegwerk en minder overuren? Personeelsinzet die meebeweegt met de fluctuaties in de vraag? Meer flexibiliteit? Grip op de personeelskosten? Een goed functionerende flexpool als vangnet voor onverwachte afwezigheid? 

PlanMen ondersteunt organisaties bij het optimaal inzetten van personeel en het creëren van de benodigde flexibiliteit, ook wel poolmanagement genoemd.

Poolmanagement 
Uniek in onze aanpak is dat we ook de uitdagingen voor de implementatie in jouw organisatie in beeld brengen. Wij zien dat eilandjesstructuur, zekerheidscultuur, functionele specialisatie en zelfsturing belemmerend kunnen werken voor het inrichten van flexibiliteit. Onze consultants hebben ruime ervaring in het herkennen van deze uitdagingen en het creëren van draagvlak binnen jouw organisatie. Resultaat is een gezamenlijke visie op de personeelsinzet en flexibiliteit.

Vanuit deze gezamenlijke visie en bekeken vanuit het perspectief van Workforce Management, HRM én verandermanagement ontwikkelen we een integrale aanpak op poolmanagement. 

Oplossingen
De volgende oplossingen zijn onderdeel van poolmanagement:

Poolmanagement en Workforce Management
Poolmanagement is sterk verbonden met Workforce Management en kan niet los van elkaar gezien worden. Samen met poolmanagement is het belangrijk om ook de volgende Workforce Management oplossingen goed neer te zetten:

Poolmanagement met PlanMen
Onze consultants kunnen samen met de benodigde formatie, de gewenste flexibiliteit in de personeelsinzet én in het personeelsbestand bepalen.

Atze
Atze

Vragen? Ik help je graag verder!