Facebook Twitter Linkedin

Planbureau

Plant je organisatie centraal of wil het centraal gaan plannen? PlanMen ondersteunt je in het opzetten van het planbureau. Het planbureau ondersteunt de klant, leidinggevende en de medewerkers bij de periodiek terugkerende cyclus van voorspellen, plannen, roosteren, (bij)sturing op de dag en bij het analyseren en verbeteren van deze cyclus (PlanMen Planningsschijf van Zes)

Het uitgangspunt is het op het juiste moment verbinden van de klantvraag (operatie) aan de juiste medewerkers (fte – kwalitatief en kwantitatief) waarbij gezond roosteren en het budget van de organisatie niet uit het oog verloren wordt.

Plannen is een vak
Binnen het planbureau moet specifieke professionele expertise aanwezig zijn op alle onderdelen van het WFM proces.

Daarnaast is het belangrijk dat een flexbureau onderdeel vormt van het planbureau, of dat het planbureau een goede samenwerking heeft met het flexbureau.

De voordelen van een planbureau voor de medewerkers zijn;

 • op basis van individuele en/of collectieve behoefte wordt het basisrooster samen afgestemd
 • kwalitatief en kwantitatief goede dienstroosters
 • gezonde roosters, conform cao en Arbeidstijdenwet
 • meer eigen regie op de werktijden
 • voldoende (gekwalificeerde) professionals voor de productie
 • verlof en studie worden in de roosters meegenomen

Voordeel organisatie/leidinggevende:

 • forecasten, plannen en roosteren is een vak en wordt verzorgd door vakkundige professionals
 • leidinggevende kan zich volledig richten op de inhoudelijke aansturing en coaching van het team
 • personele inzet wordt gecoördineerd vanuit één plek in de organisatie
 • deskundigheid en kwaliteit m.b.t. de inzet van medewerkers is geborgd bij planprofessionals
 • continuïteit in de wijze waarop de personele inzet tot stand komt
 • personele inzet is gebaseerd op klantvraag
 • regie en controle op het ‘te werken aantal uren’ van medewerkers
 • regie en controle op het plannen van het  op te nemen verlof, (afbouw verlofstuwmeer)
 • regie en controle op evenwichtige spreiding van scholing
 • openstaande diensten worden direct in de planning meegenomen
 • efficiency slag doordat uitruil kan plaatsvinden van medewerkers tussen afdelingen (lenen bij de buren), dit doordat goed zicht (centraal) op de capaciteit in de gehele organisatie is
 • zicht op de uren inzet per afdeling, locatie en/of dienst
 • de risico’s van slecht roosteren, (extra) kosten en ontevredenheid bij de medewerker, wordt geminimaliseerd
 • verstoringen, bijvoorbeeld ad hoc verzuim, in het rooster worden direct opgepakt
Neem contact op