Facebook Twitter Linkedin

Personeelsplanning

Personeelsplanning is het vinden van de optimale mix tussen personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Door je personeel op de juiste manier, op de juiste plaats, met de juiste taak in te zetten, haal je meer rendement uit je organisatie. PlanMen zorgt voor de juiste inzichten en mogelijkheden in je personeelsplanning, afhankelijk van jouw personeelsbehoefte. PlanMen zorgt ervoor dat personeelsplanning verandert in Workforce Management.

Personeelsbehoefte
Afhankelijk van de hoeveelheid en intensiteit van de bedrijfsactiviteiten, kan er een inschatting worden gemaakt van de personeelsbehoefte. Vanuit daar kan inzichtelijk worden gemaakt hoe deze personeelsbehoefte moet worden ingevuld. Hierbij moeten de variabelen tijd, beschikbaarheid en kwaliteit in ogenschouw worden genomen. PlanMen creëert inzichten in al deze variabelen om de personeelsbehoefte op de juiste manier voor jouw bedrijf en werknemer in te vullen. Hierbij werken we volgens een bepaalde visie op personeelsplanning. Een visie op personeelsplanning geeft richting aan het optimaliseren van je personeelsinzet.

Aanpak personeelsplanning naar Workforce Management
Bij PlanMen houden we van een duidelijke en complete aanpak. We richten ons zowel op processen, medewerkers als op systemen. Het uitgangspunt wordt gevormd door de planningsschijf van zes. Door de zes elementen, forecasten, roosteren, dagsturen, rapporteren, analyseren en adviseren met elkaar af te stemmen en te optimaliseren zorgen we er voor dat je de vruchten kan plukken van drie grote pijlers:

  • Klanttevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid
  • Efficiëntie en doelmatigheid

Meer profiteren van je workforce oftewel je personeel is binnen organisaties vaak synoniem aan tactisch en operationeel managen, maar er zou veel meer gekeken moeten worden naar de strategische personeelsplanning. PlanMen brengt de mogelijkheden in kaart.

Van personeelsplanning naar Workforce Management
Om personeelsplanning te ontwikkelen naar Workforce Management van PlanMen is het zaak de volgende onderdelen in en om personeelsplanning in te richten:

Binnen personeelsplanning kennen we de volgende oplossingen:

De volgende oplossingen kunnen personeelsplanning versterken:

De mogelijkheden van Workforce Management door PlanMen
PlanMen zorgt ervoor dat personeelsplanning verandert in Workforce Management. Zo zou je kunnen beginnen met een Workforce Management Scan. Op die manier weet je waar je grootste uitdagingen liggen. Onze specialisten helpen hierbij graag. Met advies, hulp bij implementatie en tijdelijke of structurele ondersteuning. Bovendien verzorgen we complete opleidingen, trainingen en coaching. Voor planners én voor leidinggevenden.

Bart
Bart

Vragen? Ik help je graag verder!