Facebook Twitter Linkedin

Personeelsplanners

Om het volledig potentieel te benutten van je mensen en organisatie, moet het kloppen. Personeelsplanning en Workforce Management zijn hierbij cruciaal. Zij leggen het fundament, want alléén dan kan het volledig potentieel benut worden. Met een goede workforce planning ontstaat er vrijheid, trots en rust in de organisatie. Dat noemen we Workforce Management van PlanMen. Dát is onze expertise.

Om van planning naar Workforce Management te gaan moet planning goed belegd zijn. Dat betekent bij personen met goede vakkundige en tactische vaardigheden. De Planners!

De kracht van de Planner!
Het is dus essentieel om te kijken naar de rol van de planner.  Of je nu een tijdelijke planner nodig hebt, een eigen planner wil werven, de kwaliteiten van jouw planner wil inventariseren en/of deze kwaliteiten wil verbeteren. Met als doel efficiënter te gaan plannen.

De kwaliteit van de planner is essentieel, maar kan pas echt het potentieel benutten als

  • planning meer is dan roosteren, maar Workforce Management
  • planning wordt ondersteund door planningssoftware
  • planning goed is georganiseerd, organisatie van planning
  • planning de optimale balans kan vinden tussen alle belangen, de belangendriehoek

Workforce Management én de planner
Planning is een continue proces waar diverse activiteiten elkaar opvolgen. Als voorbeeld is het vakgebied van financiën meer dan alleen boekhouden. Zo is plannen ook meer dan alleen roosteren. Planning dient een gesloten PDCA cirkel te zijn, waarbij op strategisch, tactisch en operationeel niveau keuzes gemaakt moeten worden. Het is belangrijk planning in te richten naar Workforce Management met de PlanMen planningsschijf van zes. We zien binnen het vakgebied steeds meer gespecialiseerde functies binnen de PDCA van planning, zoals roosteradviseur, forecaster, workforce analist, capaciteitsplanning, trafficer, workforce manager, etc. Kortom, het vakgebied professionaliseert!

Planningssoftware én de planner
Het gebruik van planningssoftware is tegenwoordig essentieel om Workforce Management goed te ondersteunen. Planning wordt steeds verder geprofessionaliseerd en gecentraliseerd. Ook zien we dat planactiviteiten ook steeds meer worden teruggelegd bij individuele medewerkers. Denk aan ‘employee-self-service’ mogelijkheden. Planning en Workforce Management software is dus essentieel om de kracht van de planners te benutten.

Organisatie van planning én de planner
De positie en de samenwerking van de planner met de teams, leidinggevenden, hr en finance is net zo belangrijk als de kwaliteit van de planner zelf. De kern is dat er duidelijke afspraken moeten zijn over het eigenaarschap van het thema personeelsplanning. Duidelijkheid die er voor zorgt dat er steeds iemand verantwoordelijk is voor een onderdeel van Workforce Management en dat hij/zij daarvan zelf ook bewust is. Kortom, de organisatie van Planning (wie, waar en hoe) moet goed geregeld zijn. Of dat nu georganiseerd is in een planbureau of binnen zelforganiserende teams met zelfroosteren of meeroosteren.  Als laatste zien we nu ook bedrijven die middels outsourcing hun planning geheel overlaten aan professionals. Die laatste ontwikkeling staat mijlenver af van de beginsituatie, waarin planners nog beslist uit de eigen operatie afkomstig moesten zijn.

De belangendriehoek én de planner.
Binnen dit alles zijn het de planners die zich in de frontlinie bevinden. Zij zitten binnen de belangen ingeklemd tussen klantbelang, medewerkersbelang en bedrijfsbelang. We noemen dit de belangendriehoek. Het geeft duidelijk weer dat er toenemende eisen gesteld moet worden aan planners in organisaties. Om planners echt succesvol te laten zijn dient er een duidelijke visie op personeelsplanning - workforce management bepaald en afgestemd te worden met alle belanghebbenden. Op die manier kunnen zij de leiding nemen en hun rol pakken in de frontlinie.

Willem
Willem

Vragen? Ik help je graag verder!