Facebook Twitter Linkedin

Partnerschap Management Drives

Om nog beter in te kunnen spelen op de gewenste gedragsverandering en het beste in mensen naar boven te halen, is PlanMen partner van Management Drives. Hiermee zijn we nog beter in staat planning te veranderen naar Workforce Management, zodat het fundament klopt en het volledig potentieel benut kan worden. 

Waarom Management Drives?
Om het volledig potentieel van mensen en organisatie te kunnen benutten, moet het fundament kloppen. PlanMen werkt aan dit fundament door planning op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed in te richten. Wij kijken hierbij naar zowel proces, mens als systeem. Dit noemen wij Workforce Management. Voor PlanMen is planning een belangrijk aangrijpingspunt om veranderingen door te voeren en daarmee de klanttevredenheid te verhogen, organisatiedoelen te realiseren en mensen in hun kracht te zetten.

Verandering aanbrengen in processen en systemen is ons dagelijks werk en hiervoor hebben we diverse oplossingen in huis. Verandering aanbrengen in gedrag van mensen blijkt vaak weerbarstiger en hier komt meer bij kijken. PlanMen gelooft in de kracht van tactische en communicatieve vaardigheden, samengevat in PlanMen BLIKS. Deze zetten we vanaf ons ontstaan in als kracht. Om nog beter in te kunnen spelen op de gewenste gedragsverandering en het beste in mensen naar boven te halen, is PlanMen partner geworden van Management Drives. Met Management Drives zijn we in staat om:

  • Planners en teams sneller te begrijpen en af te stemmen op hun drijvende krachten en unieke profiel;
  • Verandertrajecten soepel en met volledige inzet van het gehele team uit te voeren;
  • De impact van individuen op de dynamiek van een team vast te stellen.
PlanMen en Management Drives

Hoe zetten we Management Drives in?
Om verandering in organisaties te realiseren op het gebied van Workforce Management, gebruiken we naast PlanMen BLIKS, ook de kracht van Management Drives. Al onze mensen zijn opgeleid om met Management Drives te werken en het bewust in te zetten om een veranderende situatie te creëren, mensen tot inzicht te laten komen en de taal te spreken die afgestemd is op de ander. Wij gaan dus niet voor een korte termijn resultaat, maar zorgen er voor dat de betrokken mensen binnen de organisatie het écht snappen en de gewenste verandering kunnen absorberen. Dit betekent dat we ons verdiepen in de persoon, in zijn drijfveren en mindset. Bovendien zorgen we ervoor dat men zich bewust wordt van zijn of haar krachten en uitdagingen en van het team. Management Drives gaat ons daarbij helpen.

PlanMen beschikt over een groep van 8 trainers die onze eigen mensen opgeleid hebben, maar die ook mensen bij de opdrachtgever inzicht kunnen geven in hun profiel en drijfveren. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe het is om met Management Drives te werken, krijgen ze inzicht in hun drijfveren en ontstaat er binnen de organisatie steeds meer een cultuur van openheid en verandering.

Wat kunnen wij extra realiseren met de inzet van Management Drives?
Alle PlanMen consultants hebben inzicht in hun eigen drijfveren en dat van de ander. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op de ander en wordt kennis beter overdraagbaar. Dit zit standaard in al onze dienstverlening.

Management Drives kan als oplossing worden ingezet in projecten en trajecten om verandering soepeler te laten verlopen:

  • Afnemen van individuele profielen (relatie leggen tussen hun gedrag en werkzaamheden en samen het potentieel bespreken);
  • Maken van teamprofielen (bijvoorbeeld een ideale samenstelling van het planbureau) of van een projectteam (hoe gaan we samen zorgen dat we iets veranderen?).

Graag informeren wij je meer over de mogelijkheden van Management Drives.

Matthijs
Matthijs

Vragen? Ik help je graag verder!