Facebook Twitter Linkedin

Workforce Management visie

Om Workforce Management echt te laten werken, is het zaak goed te kijken naar je organisatie. Welke klanten bedien ik? Wat is de voorspelbaarheid van de klantvraag en de beschikbaarheid van je mensen? Wat is de cultuur binnen je organisatie en wie is verantwoordelijk voor de planning en het rooster? En hoe leg je de verbinding tussen HRM, financiën en het primaire proces? 

De PlanMen Planningsschijf van Zes
PlanMen hanteert de Planningsschijf van Zes om personeelsplanning goed in te richten. Als dat lukt, ontstaat er vrijheid, trots en rust in organisaties. Dat noemen we workforce management. Je mensen worden er echt blij van. Zij zorgen immers voor tevreden klanten en dus voor goede resultaten. Dus, maak van planning geen hindernis, maar een springplank naar succes!
 

De Planningsschijf van Zes verbindt de belangen, bepaalt de optimale balans en borgt workforce management bij mensen, processen en systemen. De Planningsschijf van Zes kent de volgende onderdelen: 

Voorspellen
Het voorspellen van de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van arbeidscapaciteit voor de komende periode. De organisatie kan met capaciteitsplanning optimaal inspelen op veranderende omstandigheden.

Plannen
De werkzaamheden en de medewerkers worden op elkaar afgestemd. Een goede forecast is de basis voor een optimaal rooster en de juiste mate van flexibiliteit.

Bijsturen
Om op calamiteiten in te spelen is dagsturing noodzakelijk. Middels vooraf ontwikkelde flexibiliteitscenario’s kunnen calamiteiten opgevangen worden met behoud van kwaliteit en medewerkerstevredenheid.

Rapporteren
Rapportages zijn noodzakelijk om te kunnen sturen. Informatie uit de rapportages wordt tevens gebruikt als basis voor het maken van de forecast. Indien je deze WFM rapportage samen brengt met je business rapportages, praten we over Workforce Intelligence.

Analyseren
Een verdere verbetering van de forecast en planning kan worden gerealiseerd door te analyseren waarom de realisatie afwijkt van de forecast.

Adviseren
De analyses leveren aanbevelingen op voor capaciteitsmanagement, poolmanagement, flexibiliteit en procesverbetering. Deze kennis en inzichten vormen waardevolle informatie voor een continue leercirkel.

Matthijs
Matthijs

Vragen? Ik help je graag verder!