Facebook Twitter Linkedin

Zelforganisatie en planning

Steeds meer organisaties stappen over op het uit Zweden overgewaaide fenomeen ‘Zelfroosteren’. Hiermee krijgen medewerkers niet alleen een steeds verdergaande verantwoordelijkheid en autonomie betreffende hun eigen dienstrooster, ze zorgen er in de meeste gevallen ook voor dat er wordt bespaard (3 tot 5%). En niet geheel onbelangrijk, het zorgt voor een betere medewerkerstevredenheid.

Zelfroosteren en meeroosteren
Ook in vele sectoren zie je dat zelfroostering steeds belangrijker wordt. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg worden nu in veel cao’s de “kanteling van werktijden” opgenomen. De achterliggende gedachte hiervan is dat medewerkers en teams zelf zeggenschap krijgen over de invulling van hun werktijden.

Zelforganisatie
PlanMen biedt ondersteuning in de transformatie naar meer zelfstandigheid voor je teams, of je dit nu wilt doen d.m.v. zelfsturing, zelforganisatie of zelfroostering. Alle drie kennen vele vormen. Onze ervaring leert dat het fundament van het WFM (workforcemanagement) proces in de organisatie goed op orde moet zijn. Alleen dan kun je teams succesvol meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over hun planning geven. Samen kijken we welke vorm het beste geschikt is voor jouw organisatie en de individuele teams binnen je organisatie.

Het PlanMen stappenplan:

  • Doorlichten WFM proces organisatie met behulp van de door PlanMen ontwikkelde “schijf van 6” methode: wat zijn de mogelijkheden qua zelfsturing.
  • Doorlichten teams: wat is het volwassenheidsniveau van de verschillende teams binnen de organisatie?
  • Doel bepalen: welke vorm van zelfsturing past het beste bij de organisatie?
  • Teams trainen in de nieuwe manier van plannen.
  • Coaching van de teams op inhoud en samenwerking gedurende transitie.

Deze beproefde methode zorgt voor een succesvolle invoer van zelfsturende teams, waarbij dienstverlening verbetert, medewerkers in hun kracht gezet en kosten bespaard worden.

Neem contact op