WFM Assessment


Wil je graag weten welke kennis jouw planningsprofessionals hebben? 

Succesvolle planning is afhankelijk van mens, proces en techniek. Er kan geavanceerde planningssoftware in gebruik zijn en er kan een professionele planorganisatie zijn ingericht. Het succes hangt echter met name af van de kennis en kunde van de planners.

Aangezien goede planning een vak is, is het essentieel dat alle betrokkenen bij het WFM-proces de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben. Om te bepalen of nieuwe en/of bestaande planners het niveau hebben dat aansluit bij de organisatiebehoeften en wat eventueel nodig is om dit niveau te bereiken, biedt PlanMen een WFM Assessment.

Binnen het PlanMen WFM Assessment worden kennis en vaardigheden op objectieve wijze getoetst. Dit maakt de ontwikkelbehoefte en/of geschiktheid van medewerkers voor het vak duidelijk. Daarmee kun je gericht aan de verbetering van de Workforce Management capaciteiten van jouw organisatie werken.


Het assessment bestaat uit:

  • Vragen op het gebied van vakinhoudelijke kennis inclusief praktische opdrachten. De vakkennis van de medewerker wordt aan de hand van de WFM-procesonderdelen (PlanMen’s Planningschijf van Zes) afgenomen.
  • Een interview met verdiepingsvragen waarmee het (abstracte) begrip van het vak beter kan worden getoetst.
  • Management Drives om de drijfveren van de medewerker in kaart te brengen, waarmee o.a. de leerstijl en het voorkeursgedrag van de medewerker inzichtelijk worden gemaakt.


Het assessment kan worden uitgebreid met o.a.:

  • Een teamcomponent waarmee effectief de opleidingsbehoefte van het gehele team wordt bepaald.
  • Observatie op de werkplek, om de praktische toepassing van de kennis te kunnen bepalen