Facebook Twitter Linkedin

Basisrooster opstellen

Een hoog verzuimpercentage is vaak direct gerelateerd aan de medewerkerstevredenheid. Een belangrijke oorzaak voor die ontevredenheid is het rooster. En dat zorgt vaak voor een negatieve stemming op de afdeling. Het dienstrooster staat zelfs op de tweede plaats van meest besproken onderwerpen op de werkvloer. Een basisrooster is een goed instrument om dit te verbeteren. Een goed basisrooster zorgt voor rust op een afdeling en verbetert daarmee de medewerker-tevredenheid.

Een basisrooster is een rooster dat wordt opgesteld aan de hand van de behoeftes in de capaciteitsplanning waarbij zoveel mogelijk vaste patronen worden verwerkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaste sportavonden, parttime dagen en structurele overleggen. Een basisrooster kan ook voor roulerende/cyclische roosters worden ontwikkeld. Door gebruik van een basisrooster kan het dienstrooster sneller worden ingevuld.

Het basisrooster is gunstig voor:

  • Gevoel van medezeggenschap
  • Werk-prive balans
  • Tijdigheid publicatie van het rooster
  • Vermindering aantal wijzigingen
  • Honorering van wensen

PlanMen ontwikkelt het basisrooster op basis van de capaciteitsplanning, visie leidinggevenden en in samenspraak met de medewerkers.

Resultaten van een basisrooster:

  • Basisrooster als raamwerk voor het dienstrooster
  • De planning komt sneller tot stand
  • Hogere productiviteit onder medewerkers door
  • hogere tevredenheid en een lager verzuim
Jorien
Jorien

Vragen? Ik help je graag verder!