Interim Workforce Management

PlanMen biedt ondersteuning bij tijdelijk capaciteitsgebrek door het detacheren van gekwalificeerde Workforce Management professionals.

Basisrooster opstellen

Een basisrooster wordt opgesteld aan de hand van de behoeftes in de capaciteitsplanning waarbij zoveel mogelijk vaste patronen worden verwerkt.

Ontwikkeling capaciteitsplan

De essentie van een goed capaciteitsplan is dat hierin alle variabelen worden vertaald aan de hand van de impact die ze gaan hebben op de organisatie.

Ontwikkeling forecast model

Voorspel de inzetbaarheid van personeel en hoe je om kunt gaan met de uitkomsten van die voorspelling.