Wat is Poolmanagement

Wat is poolmanagement?

Je hoort de term vaak, maar wat is poolmanagement nu precies? De definitie luidt het samenstellen en managen van een groep medewerkers, zodanig dat de organisatie kan meebewegen met de variatie in de klantvraag. Nu en in de toekomst.

Poolmanagement organiseren

Het flexibiliseren van de organisatie kan op verschillende manieren, zoals beschreven staat in het artikel over de flexibele schillen. Een vorm waarbij flexibiliteit professioneel wordt belegd is het poolmanagement. Bij poolmanagement wordt een flexpool ingericht en beheerd waarmee flexibiliteitsuitdagingen op afdelingen kunnen worden uitbesteed. Andere namen voor een flexpool zijn o.a. flexbureau en mobiliteitsbureau. Geregeld is dit een onderdeel van een centrale planningsafdeling.

Bij het opzetten van een flexpool komen veel aspecten kijken. PlanMen helpt bij onder andere de volgende punten:

 • Inzicht in fluctuaties in capaciteitsvraag per afdeling en over organisatie
 • Inzicht in kennis en kunde van alle medewerkers (bevoegdheden, competenties etc.)
 • Een beleid op flexibiliteit
 • Procedures voor o.a. aanvragen, matchen, leveren en doorbelasten
 • Raamcontracten poolmedewerkers
 • Juridische kennis omtrent flexibiliteit (denk aan de WAB)
 • Intercedenten met kennis en ervaring
 • Een poolmanager (manager flexbureau) met kennis

Al met al een omvangrijke operatie om op te zetten en een specialisme om te onderhouden. PlanMen helpt organisaties met het opzetten van een flexbureau of het optimaliseren hiervan voor een succesvol poolmanagement.

Poolmanagement uitvoeren

Poolmanagement heeft te maken met belangen van de organisatie, van poolmedewerkers en van aanvragen afdelingen. De uitdaging is om te fungeren als spin in het web waarbij een juiste balans tussen de belangen worden gebracht. Veel aspecten van workforce management dienen hiervoor te worden beheerst, te denken aan:

 • Het goed voorspellen van de capaciteitsvraag
 • Tactische- en strategische capaciteitsplanning
 • Competentiemanagement
 • Matching van talenten, kwaliteiten, bevoegdheden
 • Dagsturing
 • Communicatie met vraagzijde (afdelingen), poolmedewerkers en externe aanbieders
 • Etc.

Na het opzetten van een flexpool is het belangrijk dat al deze aspecten van planning juist worden gemanaged. Maar ook bij (tijdelijke) uitval van een flexbureau manager is het essentieel dat het poolmanagement goed blijft functioneren. PlanMen biedt in beide gevallen interim managers met ruime ervaring binnen flex.

Poolmanagement uitbesteden

PlanMen biedt via haar outsourcingsdienst PlanVille ook de mogelijkheid om het poolmanagement of een deel daarvan uit te besteden.

Meer Informatie

Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie rondom poolmanagement of download onze brochure over flexibiliteit.

Download Brochure Flexibiliteit

  Voornaam *

  Achternaam

  Branche *

  Organisatie *

  Telefoonnummer

  E-mail * (zakelijk adres)