De PlanCoach

Workforce Management is bepalend voor het succes van een organisatie. Goede sturing op WFM doelstellingen is hiervoor onontbeerlijk. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Binnen veel organisaties is er geen WFM roadmap (tactisch/strategisch plan) of zijn er überhaupt nauwelijks WFM doelstellingen. PlanMen biedt daarvoor de oplossing. De PlanCoach.

De PlanCoach zorgt voor het optimaal benutten van het WFM potentieel binnen jouw organisatie. Hij zorgt voor de ontwikkeling en borging van een WFM roadmap op basis van WFM doelstellingen. De PlanCoach gebruikt de WFM roadmap om te sturen op gerichte acties en verbeteringen.

De PlanCoach is WFM expert op het gebied van proces, mens en techniek. Hij maakt gebruik van moderne analysetools om planning objectief te analyseren en vooruitgang te borgen. Met deze tools wordt niet alleen onderzocht ‘Wat’ wordt gepland maar ook ‘Hoe’. Wat is- en wordt gepland, is dit in lijn met de workload en de workforce? En hoe wordt dit gepland? Hoe vindt planning uiteindelijk plaats?

Een PlanCoach is de combinatie tussen een projectleider, een adviseur, een analyticus en een klantmanager. Hij of zij wordt voor een langere periode ingezet en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling op het gebied van Workforce Management van jouw organisatie aan de hand van het WFM-volwassenheidsmodel. 

De PlanCoach geeft inhoud en richting aan Workforce Management door middel van projectmatige en programma inhoudelijke activiteiten. Hij is als analist de specialist in het vertalen van WIM naar strategische, tactische en operationele doelstellingen vanuit de perspectieven organisatie, klant en medewerker. Daarnaast neemt de PlanCoach een adviserende rol op zich en kan moeiteloos acteren op operationeel-, management- en bestuursniveau. De PlanCoach is de beste oplossing om de organisatie gestructureerd naar een hoger WFM-volwassenheidsniveau te brengen en te houden.

Download Brochure PlanCoach

  Voornaam *

  Achternaam

  Branche *

  Organisatie *

  Telefoonnummer

  E-mail * (zakelijk adres)