Opstellen Roosterbeleid

Sluiten de roosters aan op de doelstellingen van de organisatie? Wil je voor alle stakeholders duidelijkheid en transparantie over de roosters? Stel samen heldere spelregels op en leg ze vast in het roosterbeleid van de organisatie.

Wat is professioneel roosterbeleid?

In het roosterbeleid staan kaders, afspraken en regels van de organisatie op het gebied van plannen en roosteren. Het is de vertaling van de visie en strategie van de organisatie naar de operatie en de roosters. Roosterbeleid helpt de organisatie om zijn doelen te behalen.

Wat staat er in het roosterbeleid?

In het roosterbeleid staan alle relevante planningsthema’s uitgewerkt. PlanMen gebruikt hiervoor de methodiek ‘Planningsschijf van 6’. Dit is de kapstok waaraan het roosterbeleid wordt opgehangen. Je kunt hierbij denken aan de volgende thema’s: visie op plannen, de doelstelling van roosteren, taken/verantwoordelijkheden en afspraken rond capaciteitsplanning, flexibiliteit, roostermethodiek en gezond roosteren.

Wat levert roosterbeleid op?

Roosterbeleid geeft ‘handen en voeten’ aan de visie van de organisatie en vertaald deze naar de dagelijkse praktijk. Roosterbeleid geeft de kaders aan waarbinnen afdelingen de ruimte hebben om zelf invulling te geven aan hun planning en roosters. Het geeft duidelijkheid voor iedereen, zorgt voor uniformiteit tussen afdelingen en borgt dat de inzet van medewerkers plaatsvindt in lijn met de doelstelling van de organisatie.

Wat biedt PlanMen?

PlanMen biedt maatwerk. Een roosterbeleid is uniek voor iedere organisatie. PlanMen beschikt over ervaren WFM consultants die het roosterbeleid op maat maken voor jouw organisatie. Daarbij onderzoeken ze wat het best passende roostermodel is voor jouw situatie.

Vormen van ondersteuning

PlanMen kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij ontwikkelen of actualiseren van het roosterbeleid:

  • Ophalen van de visie op roosteren en plannen;
  • Zorgen voor een gezamenlijk beeld over het belang van plannen;
  • Analyse van de huidige rooster documenten op actualiteit en toepasbaarheid;
  • Schrijven van nieuw roosterbeleid;
  • Implementeren van het nieuw roosterbeleid in de organisatie;
  • Monitoren, borgen en evalueren van alle afspraken.

Resultaat

  • Een visie op plannen en roosteren
  • Een geïmplementeerd roosterbeleid
  • Een optimale balans tussen de wensen van de medewerkers, klanttevredenheid en doelmatigheid/efficiency.

Contact

Is het roosterbeleid in jouw organisatie toe aan een update? Of wil je graag eens van gedachte wisselen over toegevoegde waarde van roosterbeleid in jouw organisatie? Wij denken graag met je mee! Bel ons op 088 – 825 25 25.

Praktische informatie

Thema's:

Roosteren

Meer weten?

Patrick Hübers
Naar contactformulier