Facebook Twitter Linkedin

Roosterbeleid

Vanuit organisatorisch oogpunt is het optimaal afstemmen van werk en mensen in de tijd het belangrijkste doel van personele inzet. De uitwerking hiervan ligt veelal vast in een rooster of een schedule. Dienstroosters en Workforce Schedules zijn er in alle soorten en maten. Denk dan aan:

De kunst is die roostermethodiek te vinden die het beste aansluit bij de behoefte van de organisatie en de wensen van de medewerkers. Hierbij zijn combinaties van methodieken niet uitgesloten. Zo wordt er ook wel gesproken over de varianten voorwaarts roterend roosteren of gezond roosteren. Er bestaat niet zo iets als het beste rooster of Workforce Schedule. Goede roosters ontstaan in samenspraak met alle belangen: klant, medewerker en werkgever.

We leven in een omgeving die steeds dynamischer wordt. Denk aan een voortdurend veranderende samenleving en de wensen van klanten. Roosters zullen in ieder geval een relatie moeten hebben met het werkaanbod (vraag gestuurd roosteren), de voorkeuren van medewerkers (werk-privé), wet- en regelgeving (arbeidstijdenwet- en besluit), bedrijfsmatige aspecten en de ergonomie van werktijden. PlanMen beschikt over ervaren Workforce Schedulers en Consultants die dienstroosters op maat kunnen maken voor elke organisatie. Desgewenst voeren zij onderzoek uit over het best passende rooster in jouw situatie.

Willem
Willem

Vragen? Ik help je graag verder!