Facebook Twitter Linkedin

Inrichting Workforce Management planprocessen

Succesvol Workforce Management is afhankelijk van mensen, techniek en processen. Alleen kundige planners en goede planningssoftware garanderen nog geen optimaal Workforce Management. Door planprocessen in te richten in lijn met de doelstellingen van de organisatie en het potentieel van de medewerkers en de aanwezige tools (software), wordt een platform geboden voor optimaal Workforce Management.

De inrichting van de planprocessen is afhankelijk van kenmerken van de planorganisatie. Is er sprake van centrale- of decentrale planning? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Hoe komt de planning tot stand? In welke mate participeren de medewerkers in het planproces?

Om planprocessen juist in te richten is het nodig dat er een planorganisatie staat. Daarnaast is het nodig dat er een duidelijk overzicht bestaat van de huidige planprocessen en het informatielandschap. Indien dit niet aanwezig is, kan PlanMen een analyse uitvoeren van de huidige planprocessen en een informatieanalyse uitvoeren.

Het inrichten van planprocessen kan zorgen voor veranderingen waar medewerkers in het begin moeite mee hebben. Een extra focus op verandermanagement is hierbij aan te bevelen.

Mark
Mark

Vragen? Ik help je graag verder!