Facebook Twitter Linkedin

Implementatie Workforce Management

Implementatie Personeelsplanning

Visie op Workforce Management
Het is in eerste instantie belangrijk om een visie op personeelsplanning en workforce management te bepalen. Het motto daarbij is dat deze visie leidt tot heldere beleidskaders die klanten, medewerkers en de organisatie de ruimte biedt die nodig is, maar dan wel binnen heldere en in tijd consistente grenzen.

Implementatieplan Workforce Management
Het uitgangspunt is dat wanneer een organisatie alle onderdelen op personeelsplanning en workforce management inricht, zij grip krijgt en houdt op de personele inzet. Die grip is cruciaal voor een organisatie, omdat de personele inzet de belangrijkste productiefactor is. Maar ook de grootste kostenpost in de begroting. Met andere woorden, als de inzet van personeel het belangrijkste is om klanten goed te helpen, dan is het belangrijk daar een goed plan voor te hebben. Zo’n plan is het opstellen van en handelen vanuit een visie op personeelsplanning en workforce management.

Inrichting Workforce Management
De inrichting van het planningsproces geschiedt volgens de door PlanMen ontwikkelde Planningsschijf van Zes. De Planningsschijf van Zes verbindt de belangen: medewerker, klant en organisatie met elkaar en zorgt voor een optimale balans. Dit noemen we ook wel workforce management.

Door het gebruik van deze aanpak worden de zes meest essentiële processen: voorspellen, roosteren, sturen, rapporteren, analyseren en adviseren op elkaar afgestemd én goed geborgd binnen de systemen!

De Planningsschijf van Zes kent verschillende oplossingen om jou te ondersteunen bij:

Stephan
Stephan

Vragen? Ik help je graag verder!