Interim WFM

PlanMen biedt ondersteuning bij tijdelijk capaciteitsgebrek door het detacheren van gekwalificeerde workforce management professionals. Interim dienstverlening van PlanMen is de oplossing indien sprake is van een tijdelijke krapte in de personele bezetting bij de klant, waarbij de exacte duur van deze krapte over het algemeen niet vast staat. Dit kan bestaan uit interim planning, dagsturing, capaciteitsmanagement etc.

Een oplossing van tijdelijke aard

De missie van PlanMen is het leggen van een stevig fundament voor de planning. Het doel daarbij is altijd om toe te werken naar een planproces waarbij de belangen van organisatie, klant en medewerker in perfecte balans zijn. Dit alles met als resultaat om het volledig potentieel van je mensen en organisatie te benutten. Aangezien detachering van interim professionals “slechts” gericht is op het tijdelijk overnemen van één of meerdere planningstaken, is deze service altijd bedoeld als opmaat naar een geoptimaliseerde situatie waarin interim inzet niet meer nodig is. Om dit te bereiken biedt PlanMen twee andere oplossingen: optimalisatieprojecten en uitbesteding.

Meer dan interim planning

PlanMen onderscheidt zich met haar interim professionals doordat we niet alleen doen wat nodig is om het werk te continueren, maar ook gericht zijn op structurele verbetering en resultaat. De interim WFM-er wijst gedurende de detacheringsperiode gevraagd en ongevraagd de klant op verbeterkansen, die aansluitend in een verbetertraject kunnen worden geïmplementeerd. Onze professionals gebruiken hiervoor een bewezen aanpak: de PlanMen Way of Work.

Interim ondersteuning wordt geboden in o.a. de rollen van:

  • Planner / roosteraar
  • Forecaster
  • Capaciteitsplanner
  • Trafficer / dagstuurder
  • Hoofd planbureau
  • Manager flexbureau
  • Teamleider
  • WFM analist
  • Chief Planning Officer
  • WFM manager/hoofd planning

Direct aanvragen

Heb jij een concrete behoefte aan een interim WFM professional? Vul dan onderstaande formulier in en je ontvangt snel een reactie.

Voornaam *

Bedrijfsnaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Gevraagde interim functie *

Aanvangsdatum *

Voor de duur van *

Toelichting aanvraag