Informatieanalyse

De informatieanalyse van PlanMen richt zich op het in kaart brengen van het workforce management gerelateerde informatielandschap. Hieronder vallen databronnen (WFM- en aanverwante software), datastromen, dataopslag, datarapportage en informatiebeveiliging. Het doel van de informatieanalyse is het bepalen van de WFM datakwaliteit, beschikbaarheid en volledigheid. Het resultaat van de analyse wordt vaak gebruikt als input voor- of in combinatie met een procesanalyse aangezien goed informatiemanagement voorwaardelijk is voor een goede afstemming tussen operatie, HR, Integraal Capaciteits Management (ICM), applicatiebeheer en ICT.


De informatieanalyse bestaat uit onderzoek naar:

  • Aanwezige WFM software
  • Aanverwante systemen
  • Gebruikersgroepen, rollen en bevoegdheden (met onderscheid wel/niet in loondienst)
  • Gebruik (software, processen en mensen)
  • Informatiestromen
  • Informatie opslag
  • WFM stuurinformatie
  • Informatieverspreiding en informatiebehoefte
  • GAP analyse (Sol en IST)