Implementatie planningssoftware

Optimaal workforce management is afhankelijk van goede planningssoftware. Succesvol gebruik van de software wordt bepaald door de werkprocessen en de mensen die er mee werken.

Aan goede planningssoftware hangt vaak een flink prijskaartje. Om de investering recht te doen is een succesvolle invoering binnen de organisatie nodig om zo de beoogde verbeteringen te behalen. PlanMen helpt organisaties met de implementatie van nieuwe planningssoftware of de her-implementatie van reeds binnen de organisatie aanwezige software.

Hedendaagse software voor workforce management kan veel. Vaak meer dan de organisatie nodig heeft. Door de uitgebreide mogelijkheden kan het overzicht verloren raken en wordt functionaliteit gebruikt omdat het kan, niet omdat het nodig is. Hierdoor is er het risico dat het doel uit het oog wordt verloren en uniformiteit in gebruik verdwijnt.

Om workforce management-/personeelsplanningssoftware goed in te zetten dient goed naar de organisatie gekeken te worden. Welke klanten worden bediend? Wat is de voorspelbaarheid van de klantvraag en de beschikbaarheid van de collega’s? Wat is de cultuur binnen de organisatie en wie is verantwoordelijk voor de planning en het rooster? En hoe wordt de verbinding gelegd tussen HRM, financiën en het primaire proces? Kortom een goede inrichting van de software die aansluit bij de behoeften en doelstellingen van de organisatie is essentieel.

Ondersteuning door PlanMen

PlanMen implementeert de planningssoftware bij de klant op basis van procesinrichtingen die aansluiten bij de doelstellingen. PlanMen heeft hierbij oog voor het WFM volwassenheidsniveau binnen de organisatie en de ambities. PlanMen implementeert de software in nauwe samenspraak met de klant en de leverancier van de planningssoftware.