De Workforce Intelligence Monitor, oftewel WIM, is een dashboard voor het inzichtelijk maken van knelpunten en verbeterkansen binnen het planproces. Op basis van een reeks sleutelindicatoren (KPI’s) wordt vanuit verschillende perspectieven via dit dashboard een objectief beeld gegeven van de kwaliteit van de planning: vanuit het perspectief van de klant, de medewerker en het organisatiebelang.

De KPI’s worden berekend op basis van operationele data uit een bestaand planningspakket en afgezet tegen doelstellingen van de organisatie- en/of afdeling. Vervolgens worden deze vertaald naar rapportcijfers. Hierdoor wordt het mogelijk om snel voor iedereen inzichtelijk te maken hoe het planproces er voor staat, zonder inhoudelijke kennis te hoeven hebben van de betekenis van meetwaarden. Een handige en overzichtelijke managementtool en een goed sturingsinstrument voor het monitoren van verbeterstappen.

In tegenstelling tot een traditionele business intelligence (BI) tool richt WIM zich uitsluitend op het plannings-/Workforce Management proces en de meetbare kwaliteit er van.

WIM wordt geboden in combinatie met een gecertificeerde PlanCoach.
Met behulp van WIM kan de PlanCoach aangeven waar de organisatie staat binnen het WFM volwassenheidsmodel, waar de verbeterkansen liggen en welke mogelijkheden er zijn om het potentieel te benutten. Dit vormt het vertrekpunt om in dialoog met de opdrachtgever de stap naar het volgende volwassenheidsniveau te bezetten, met de juiste begeleiding.

Praktische informatie

Doelgroep:

Customer care, Finance, Flexbureau, Human Resources, ICT, Primair proces, Workforce Management

Fundament:

Mens, Proces, Techniek

Niveau:

Strategisch, Tactisch

Meer weten?

Oliver Talens
Naar contactformulier