Meebewegen bij een fluctuerende klantvraag

Hoe beweeg je als organisatie mee met een fluctuerende klantvraag? Je wilt de flexibiliteit in de organisatie verbeteren maar je weet niet waar je moet beginnen? PlanMen biedt ondersteuning bij zowel ad hoc- als structurele flexibiliteitsvraagstukken.

Waarom verbeteren flexibiliteit?

Flexibiliteit is voor iedere organisatie een vereiste. Of je nu te maken hebt met een fluctuerende klantvraag of het opvangen van roosterverstoringen… een flexibele personeelsinzet is onmisbaar. Flexibilisering voorkomt o.a. overuren, overschrijding van budgetten, ziekteverzuim en ontevreden klanten.

Optimalisatie van de flexibiliteit zorgt voor hogere klanttevredenheid, tevreden en loyale medewerkers en meer efficiency en doelmatigheid voor de organisatie.

Wat biedt PlanMen?

PlanMen is expert op het gebied van flexibilisering en heeft ruime ervaring in het inrichten, verbeteren en versterken van een flexibele organisatie.

PlanMen biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het optimaliseren en professionaliseren van een flexibele personeelsinzet:

 1. Opstellen van een visie op flexibiliteit en keuze in flexvormen
 2. Strategische personeelsplanning
 3. Inrichten/optimaliseren van de flexpool
 4. Bepalen van de behoefte aan flexibiliteit
 5. Ontwikkelen van een capaciteitsplan voor het flexbureau
 6. Werkprocessen inrichten voor het flexbureau
 7. Draagvlak en commitment creëren in de organisatie voor flexibiliteit
 8. Ondersteuning van de flex-planners middels ‘learning-on-the-job’
 9. Verhogen van de medewerkerstevredenheid met flexibele inzet
 10. Opstellen van de vakantieplanning
 11. WAB impact analyse

Hoe helpen wij?

PlanMen biedt verschillende vormen van ondersteuning. De inzet is afhankelijk van jouw behoefte. Samen kiezen we de meest geschikte vorm.

 • Consultancy: verbeteren van de flexibiliteit middels advies op het gebied van Mens, Proces en Techniek;
 • Interim ondersteuning : tijdelijke inzet van een flex-planner, roosteraar of hoofd flexbureau;
 • Opleiding, training, workshop: kennis overdracht m.b.t. flexibiliteit, capaciteitsmanagement of het flexbureau;
 • Outsourcing: uitbesteden van de planning aan WFM-expert;
 • WFM Assessment: testen van de kennis, competenties en drijfveren van WFM professionals;
 • Software: (her-)inrichten van planningssoftware ten behoeve van flexpool en flexibilisering;
 • Kennisdagen, evenementen: PlanMen organiseert diverse kennisevenementen om mensen uit de praktijk te verbinden en kennis over te dragen rond het thema Flexibiliteit.

Informatie

Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie om de flexibiliteit te verbeteren.

Praktische informatie

Oplossingen:

Consultancy

Consultancy thema's:

Flexibiliteit

Meer weten?

Karlijn Dirkx
Naar contactformulier