Opstellen Roosterbeleid

Vanuit organisatorisch oogpunt is het optimaal afstemmen van werk en mensen in de tijd het belangrijkste doel van personele inzet. De uitwerking hiervan ligt veelal vast in een rooster of een schedule. Dienstroosters en Workforce Schedules zijn er in alle soorten en maten. Denk dan aan:

  • collectief roosteren
  • mee roosteren
  • individueel zelfroosteren
  • basis roosteren

Roostermethodiek

De kunst is die roostermethodiek te vinden die het beste aansluit bij de behoefte van de organisatie en de wensen van de medewerkers. Hierbij zijn combinaties van methodieken niet uitgesloten. Zo wordt er ook wel gesproken over de varianten voorwaarts roterend roosteren of gezond roosteren. Er bestaat niet zo iets als het beste rooster of Workforce Schedule. Goede roosters ontstaan in samenspraak met alle belangen: klant, medewerker en werkgever.

Landschap plannen en roosteren

We leven in een omgeving die steeds dynamischer wordt. Denk aan een voortdurend veranderende samenleving en de wensen van klanten. Roosters zullen in ieder geval een relatie moeten hebben met het werkaanbod (vraag gestuurd roosteren), de voorkeuren van medewerkers (werk-privé), wet- en regelgeving (arbeidstijdenwet- en besluit), bedrijfsmatige aspecten en de ergonomie van werktijden.

Maatwerk

Een roosterbeleid is uniek voor iedere organisatie. PlanMen beschikt over ervaren WFM consultants die het roosterbeleid op maat maken voor jouw organisatie. Waarbij ze onderzoeken wat het best passende roostermodel is voor jouw situatie.

Praktische informatie

Oplossingen:

Consultancy

Consultancy thema's:

WFM Algemeen

Meer weten?

Patrick Hübers
Naar contactformulier