Quickscan

De PlanMen QuickScan biedt inzicht in de pijn- en verbeterpunten op het gebied van planning/Workforce Management. Het onderzoek is bedoeld om op een effectieve wijze de opdracht voor een verbetertraject scherp te stellen waardoor een compleet beeld ontstaat van de omvang en complexiteit van het vraagstuk.

De QuickScan wordt voorafgaand aan of bij de start van een verbetertraject uitgevoerd. Doordat helder in kaart wordt gebracht wat de huidige situatie is, kan een goed afgestemd plan voor verbetering worden opgesteld. Dat resulteert in een optimale kwaliteit van de projectuitvoering en zorgt voor een duidelijk omkadering van de opdracht voor zowel de klant als PlanMen.

De QuickScan bestaat o.a. uit deskresearch, beoordeling van documenten, data-analyse, interviews en observatie. De stappen van de PlanMen Planningschijf van 6 worden hierbij gevolgd. We kijken altijd vanuit de drie verschillende perspectieven in de belangendriehoek: organisatie, klant en medewerker.


Onderscheidend vermogen

  • Direct bruikbaar resultaat
  • Inzicht vanuit drie perspectieven: organisatie, klant en medewerker
  • Go/no go moment voor verbetertraject