Basisrooster opstellen

Een hoog verzuimpercentage is vaak direct gerelateerd aan de medewerkerstevredenheid. Een belangrijke oorzaak voor die ontevredenheid is het rooster. En dat zorgt vaak voor een negatieve stemming op de afdeling. Het dienstrooster staat zelfs op de tweede plaats van meest besproken onderwerpen op de werkvloer. Een goed basisrooster is een instrument om dit te verbeteren. Het zorgt voor rust op een afdeling en verbetert daarmee de medewerker-tevredenheid.

Een basisrooster is een rooster dat wordt opgesteld aan de hand van de behoeftes in de capaciteitsplanning waarbij zoveel mogelijk vaste patronen worden verwerkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaste sportavonden, parttime dagen en structurele overleggen. Het kan ook voor roulerende/cyclische roosters worden ontwikkeld. Het vergemakkelijkt en versnelt het invullen van het dienstrooster .

Het basisrooster is gunstig voor:

  • Gevoel van medezeggenschap
  • Werk-prive balans
  • Tijdigheid publicatie van het rooster
  • Vermindering aantal wijzigingen
  • Honorering van wensen

PlanMen ontwikkelt het basisrooster op basis van de capaciteitsplanning, de visie van de leidinggevenden en in samenspraak met de medewerkers.

Resultaten:

  • Raamwerk voor het dienstrooster
  • De planning komt sneller tot stand
  • Hogere productiviteit onder medewerkers door
  • hogere tevredenheid en een lager verzuim


Praktische informatie

Consultancy thema's:

Capaciteitsmanagement, WFM Algemeen

Oplossingen:

Consultancy

Meer weten?

Inge van Oudheusden
Naar contactformulier