Opstellen Basisrooster

Op zoek naar meer rust-in-de-roosters en een hogere medewerkertevredenheid? Basisroosters kunnen hierbij helpen. Het biedt de medewerkers meer voorspelbaarheid en geeft minder ‘gedoe’ over de roosters.

Wat is een basisrooster?

Een basisrooster is een rooster dat wordt opgesteld aan de hand van diensten en bezettingseisen uit de capaciteitsplanning, waarbij zoveel mogelijk vaste patronen worden verwerkt. Hierbij worden zoveel mogelijk de vaste roosterwensen van medewerkers gehonoreerd zoals bijvoorbeeld vaste sportavonden, parttime dagen en structurele overleggen. Het kan ook voor roulerende/cyclische roosters worden ontwikkeld. Het vergemakkelijkt en versnelt het invullen van het dienstrooster.

Rust-in-het-rooster

Veel organisaties willen graag meer rust rond de roosters. Het dienstrooster staat op de tweede plaats van meest besproken onderwerpen op de werkvloer. Het dienstrooster heeft een grote impact op de medewerkerstevredenheid. Ook het verzuimpercentage wordt beïnvloed door het dienstrooster en heeft een link met de medewerkertevredenheid. En het verzuim heeft ook weer grote invloed op het rooster. Kortom: rust rond het rooster is zowel voor medewerkers als voor de organisatie van groot belang. Een goed basisrooster is een instrument om dit te verbeteren.

Het basisrooster is gunstig voor:

 • Gevoel van medezeggenschap
 • Werk-prive balans
 • Tijdigheid publicatie van het rooster
 • Vermindering aantal wijzigingen
 • Honorering van wensen

PlanMen ontwikkelt het basisrooster op basis van de capaciteitsplanning, de visie van de leidinggevenden en in samenspraak met de medewerkers.

Consultancy

Wanneer een organisatie overweegt om over te stappen op basisroosters kan PlanMen op verschillende manieren ondersteuning bieden. Vanuit consultancy kun je denken aan:

 • adviseren bij de afweging in roostermethodiek;
 • voorbereiden van de implementatie;
 • voorlichting aan medewerkers en management over basisroosters;
 • inrichten van het roosterproces;
 • actualiseren van het roosterbeleid;
 • ontwikkelen van de basisroosters;
 • opstellen flexibiliteitsplan;
 • begeleiden van de planners en evalueren van de basisroosters.

Andere vormen van ondersteuning

 • Interim ondersteuning: tijdelijke inzet van een planprofessional voor het ontwikkelen van basisroosters en ondersteunen van de planners/roosteraars;
 • Opleiding, training, workshop: kennis overdracht m.b.t. roosters, roostermethodieken en basisroosters;
 • Outsourcing: uitbesteden van de planning aan WFM-expert.
 • Software: (her-)inrichten van de planningssoftware ten behoeve van roosters en zelfroosteren.
 • Deelname aan kennisdagen en evenementen: PlanMen organiseert diverse kennisevents om mensen uit de praktijk te verbinden en kennis over te dragen rond het thema Planning & Roosters.

Wij streven hierin altijd naar maatwerk en zoeken samen met de klant naar de meest geschikte vorm:

Resultaten

 • Raamwerk voor het dienstrooster
 • De planning komt sneller tot stand
 • Hogere productiviteit onder medewerkers door
 • hogere tevredenheid en een lager verzuim

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je contact met PlanMen om van gedachte te wisselen over de roosters in jouw organisatie? Bel 088 – 825 25 25
Wil je meer weten over roosters, roostermethodieken en WFM, bekijk dan een van de volgende artikelen:


Praktische informatie

Thema's:

Roosteren

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier