Procesanalyse

PlanMen adviseert en analyseert over allerlei vraagstukken binnen het vakgebied van workforce management (WFM) en personeelsplanning. Meer weten?

QuickScan

PlanMen biedt met deze scan de mogelijkheid om te bepalen welk(e) planningsproces, systematiek, invulling van de planfunctie en software het best ...

Informatieanalyse

Het doel van de informatieanalyse is het bepalen van de WFM datakwaliteit, beschikbaarheid en volledigheid