Facebook Twitter Linkedin

Vlog: de eigenaar van het planningsproces

In een organisatie zijn veel mensen bezig met personeelsplanning. Hoe is dat bij jullie geregeld?

In een organisatie zijn veel mensen bezig met personeelsplanning. 

Zij maken allemaal op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau keuzes en beslissingen over het plannings- en roosterproces. Dit kost veel tijd en er gaan miljoenen euro’s in om. Maar het gekke is, er is vaak niemand die het gehele proces overziet, bewaakt en verbetert. In veel organisaties kent het plannings- en roosterproces geen proceseigenaar. Verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk belegd en worden versnipperd over verschillende mensen. De vele aspecten van personeelsplanning zijn hierdoor onvoldoende op elkaar afgestemd. En dus suboptimaal ingericht.

Bekijk het complete vlog: De eigenaar van het planningsproces>>>

Blog: Wie is de eigenaar van jullie planningsproces?
Blog: De 3 essentiële punten voor een goede proceseigenaar.

Terug naar het overzicht