Facebook Twitter Linkedin

Twynstra Gudde en PlanMen gaan samenwerken

Twynstra Gudde en PlanMen gaan samenwerken. De samenwerking is gericht om zorginstellingen te helpen om hun doelstellingen op het gebied van zelfsturing en zelfroostering te realiseren.

Zelfsturing vanuit heldere kaders is een expertise waar Twynstra Gudde jarenlange ervaring in heeft. Zelfroostering is een planningsvariant die PlanMen goed doorgrond. In de gezondheidszorg wordt steeds meer gewerkt met zelfsturende teams, die meer verantwoordelijkheid krijgen in sturing én roostering. Dit vraagt andere competenties van medewerkers en een andere manier van werken, waarbij het centraal stellen van de cliënt een voorwaarde is. Met deze gezamenlijke expertise zijn Twynstra Gudde en PlanMen in staat een passende aanpak voor zorginstellingen op dit gebied te realiseren, waardoor deze beter in staat zijn hun doelstellingen op het gebied van zelfsturing en zelfroostering te realiseren en waarbij de cliënt het uitgangspunt is.

Twynstra Gudde en PlanMen verbinden de strategie en operatie van zorginstellingen aan elkaar. Hiervoor hebben wij geen blauwdruk, maar kijken we samen naar de context van de organisatie. Door het combineren van onze kennis en kunde met onze ervaring in de Care en Cure bieden wij zorginstellingen een duurzaam werkend resultaat. Specifiek voor de VVT is dit thema urgent, gezien de cao-wijziging over de kanteling van werktijden.

Neem contact op met Bart van der Wijst, Algemeen directeur PlanMen bart.vanderwijst@planmen.com +31 (0)88-8252525
 

Terug naar het overzicht