Rooster maken

Wisselend werkaanbod

Het aanbod van het werk is binnen de zorg vaak aan allerlei schommelingen onderhevig. Er zijn periodes dat alle bedden bezet zijn. Op andere momenten wisselt dit of is de bezetting onvoorspelbaar. In ziekenhuizen zijn in de weekenden vaak minder bedden bezet. In zorginstellingen met langdurige opnames, fluctueert het werkaanbod ook doordat de zorgbehoefte van patiënten telkens wisselt.

Het wisselende aanbod van diensten zorgt bij de medewerkers vaak voor knelpunten in de afstemming met thuis. Het rooster wordt zowel op de korte als lange termijn onvoorspelbaar. Om hieraan tegemoet te komen, dienen medewerkers wensen in en probeert de planner zo goed mogelijk aan wensen en bijzondere situaties tegemoet te komen. Hiermee ontstaan vaak informele afspraken tussen een individuele medewerker en zijn leidinggevende. Een gevolg kan zijn dat ook anderen medewerkers wensen gaan indienen, omdat ze bang zijn dat ze anders altijd de lastige diensten krijgen.

Afstemmen tussen belangen

Bij het maken van een rooster gaat het om afstemming tussen de belangen van de klant, de bedrijfsvoering en de medewerkers. Dit betekent dat je de personele inzet afstemt op de wisselende klantvraag waarbij je zo goed mogelijk rekening houdt met de behoefte van de individuele medewerkers. Hiermee gaan de belangen van de klant hand in hand met de belangen van de medewerker.

Zeggenschap over hun werktijden

Om balans te krijgen in de belangen van medewerkers en organisatie, krijgen medewerkers in Nederland meer en meer zeggenschap over hun werktijden. De medewerkers worden actief betrokken bij het roosterproces en hebben direct invloed op de te lopen diensten. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter op elkaar af te stemmen en werktijden te kiezen die beter aansluiten bij de eigen behoeftes. Ze kiezen de diensten die hen door de afspraken thuis goed uitkomen. Er komen heldere werkafspraken en iedereen heeft het gevoel dat men gelijk en fair wordt behandeld.

Nieuwe rol planner

De planner krijgt hiermee een coördinerende taak en kan zich veel meer richten op de langere termijn (zoals forecasting en capaciteitsplannen). Voor de organisatie is het zeer interessant omdat de wisselende vraag van de klant beter wordt afgedekt door het aanbod van de medewerkers. De medewerkers zorgen zelf voor het opgeven van hun beschikbaarheid in het personeelsaanbod. Hiermee ontstaan nieuwe regelingen en afspraken met beduidend minder regels en normen.

Methodieken voor zelfroosteren

Er zijn vele vormen van zelfroosteren. Je kunt denken aan:

  • het opgeven van beschikbaarheid;
  • het opgeven van de niet-beschikbaarheid;
  • het zelf kiezen van diensten;
  • het zelf samenstellen van de werktijden.

Met name het derde punt geeft medewerkers werkelijk de mogelijkheid om zelf je rooster samen te stellen. De organisatie zal merken dat ziekteverzuim sterk daalt, de medewerkers een betere werk-privé balans ervaren en de productiviteit aanzienlijk zal stijgen.

Meer weten?

Gert-Jan Vos
Naar contactformulier
Zelf je rooster maken 2019-05-30T17:53:24+02:00
PlanMen https://www.planmen.com

Om de balans van medewerkers- en organisatiebelangen terug te brengen, krijgen medewerkers in Nederland meer en meer zeggenschap over hun werktijden.