WFM Volwassenheidsmodel

Hoe volwassen is jouw organisatie als het gaat om workforcemanagement? Is het vaak ‘gedoe’ over de roosters en gebeurt alles adhoc? Of wordt er echt gestuurd op de planning, en zijn werkprocessen gestandaardiseerd?

Waar begin je met verbeteren?

In veel organisaties komt er steeds meer aandacht voor WFM en zijn er grote ambities om verbeteringen aan te brengen rond workforce management. Tegelijk zijn organisaties ook aan het worstelenmet dit thema: waar ga je beginnen met het aanbrengen van verbeteringen? Want WFM raakt de medewerkers, Finance, ICT en bovenal het primaire proces en de klanten. Waar begin je dan om verbeteringen aan te brengen?

Reële ambities

PlanMen heeft hier iets voor ontwikkeld: het WFM Volwassenheidsmodel. De kern van dit model is simpel: bepaal als organisatie eerst in welke fase van volwassenheid je nú staat in dit model (dus op welke traptrede je staat). Als dat helder is bepaal je wat realistische ambities zijn. Kies bewust voor díe acties en verbeteringen die je één stapje hoger brengen in het model. Wees dus reëel in je ambities en ga geen grote veranderplannen invoeren als de organisatie er nog niet klaar voor is. Wij zien te vaak organisaties met een lage WFM-volwassenheid die tóch met hele grote veranderingen bezig zijn. Deze veranderingen veroorzaken dan extra veel onrust en zijn vaak niet haalbaar. Dus vanuit onze ervaring in de praktijk is ons advies: kijk goed naar het niveau van jouw organisatie en bewandel de trap trede voor trede!

Workforce Management Volwassenheidsmodel

Op welke trede sta je?

Hoe bepaal je nu op welke traptrede je staat? Wij kijken hiervoor naar drie thema’s en dat zijn Mens, Proces en Techniek. Hoe scoor je op deze thema’s? Daarbij horen vragen als:

  • Is er voldoende basis WFM kennis aanwezig en zijn de planners volledig opgeleid?
  • Heb je een duidelijk roosterbeleid dat ook wordt nageleefd?
  • Zijn de werkprocessen rond WFM gestandaardiseerd en worden deze gemonitord?
  • Is er een duidelijke visie op WFM?
  • Sluit de planningssoftware aan bij het proces en wordt deze voldoende benut?
  • Is er goed zicht op vraag en aanbod van werk en is er een goede capaciteitsplanning?

Deze vragen werken als een checklist waarbij je zicht krijgt op de volwassenheid ten aanzien van mensen, processen en techniek. De kans is groot, dat wanneer je deze analyse maakt de volwassenheid van jouw organisatie anders is dan je vooraf denkt!

Slot

Het WFM Volwassenheidsmodel is naar ons idee essentieel in het succesvol starten èn afronden van WFM verbetertrajecten.

Als je vragen hebt dan kun je altijd met PlanMen contact opnemen en bepalen we sámen het volwassenheidsniveau van jouw organisaties en de verbeterstappen die hierop het beste aansluiten.

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Workforce management Volwassenheidsmodel 2019-05-29T15:59:26+02:00
PlanMen https://www.planmen.com

Hoe volwassen is jouw organisatie in workforce management? Gebeurt alles adhoc, wordt er gestuurd op de planning of zijn processen gestandaardiseerd?