Zelfroosteren-of-zelfsturing

Zelfsturen en zelfroosteren worden vaak in één adem genoemd. Het zijn beide concepten die met name in de zorg vaak worden gehoord. Wat is het verschil tussen zelfsturen en zelfroosteren en wat is een belangrijke overeenkomst?

Zelfroosteren

Zelfroosteren is een roostermethodiek waarbij het team in meer of mindere mate zélf invloed heeft op het rooster, de tijden dat men werkt en de werkzaamheden die men uitvoert. Men bepaalt sámen het roosterpatroon, de dienstreeks, de diensttijden en welk werk ze doen.

Zelfroosteren is één van de vele roostermethodieken. Een team kan ook kiezen voor basisroosters, individueel repeterende roosters, cyclische roosters of een hybride vorm. Elke methodiek heeft zijn eigen voor- en nadelen en kent zijn eigen randvoorwaarden.

Zelfsturen

Zelfsturen is een sturingsmodel waarbij het team (in meer of mindere mate) zélf stuurt en dús zelf verantwoordelijk is voor het resultaat. Het team heeft veel autonomie en bepaalt samen de kaders, processen en uitvoering. Ten aanzien van het planningsproces betekent dit dat het team (in de uiterste vorm) verantwoordelijk is voor álle 6 stappen in het proces.

Het verschil

Zelfroosteren gaat dus over één stap in het planningsproces en zelfsturen gaat (in meer of mindere mate) over álle stappen van de planningsmethodiek “De planningsschijf van 6”.

De overeenkomst

De overeenkomst tussen zelfroosteren en zelfsturen is dat het veel autonomie en zeggenschap geeft aan medewerkers op de werkvloer. De medewerkers krijgen ‘het stuur van de planning’ in handen. En volgens PlanMen heeft diegene die ‘het stuur van planning en roostering’ in handen heeft, feitelijk ‘de sturing van de organisatie’ in handen. De medewerkers bepalen dan de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en of het team rode of zwarte cijfers draait. De implementatie van zelfsturing en zelfroostering vraagt daarom vanuit WFM perspectief veel aandacht voor het planningsproces en de borging zodat het team klaar is voor deze verantwoordelijkheid.  

Rol PlanMen

PlanMen ondersteunt organisaties bij het implementeren van zelfsturing en invoeren van zelfroosteren.

Wil je graag meer weten over zelfsturing of zelfroosteren?  Lees dan een van de volgende artikelen:

Wil je direct contact met PlanMen om van gedachte te wisselen over zelfroosteren of zelfsturen in jouw organisatie? Bel 088 – 825 25 25

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Verschil en overeenkomst tussen zelfroosteren en zelfsturen 2020-11-25T16:35:38+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Zelfsturen en zelfroosteren worden vaak in één adem genoemd. Wat is vanuit WFM het verschil tussen zelfsturen en zelfroosteren?