Wat is Workforce Management?

Workforce Management is het proces dat helpt bij het optimaliseren van uw capaciteit aan medewerkers binnen uw organisatie. Met de juiste inzet van ...

Budgettering

Iedere organisatie die met geldstromen te maken heeft op het vlak van profit of non-profit budgetteert. Juist bij het inzetten van de medewerkers ...

Poolopbouw

Bij het opstellen van een visie op poolmanagement moet een organisatie aandacht geven aan de opbouw van de personele formatie en hoe die is opgebouwd.

Jaarurensystematiek

Jouw organisatie flexibel met de jaar uren systematiek van PlanMen.

Integrale capaciteitsplanning

Integrale capaciteitsplanning binnen de gezondheidszorg zorgt ervoor dat de patiënt op het juiste moment, door de juiste medewerkers met de juiste ...

Personeelsplanners

De professionele personeelsplanner heeft een grote invloed op het rendement van jouw Workforce.

Planbureau

Een planningsbureau of Workforce Management afdeling wil de klant, leidinggevende en de medewerkers optimaal ondersteunen door het technische deel ...

Organisatie van planning

Wie, hoe en waar kan planning georganiseerd worden. Hoe is het geregeld in jouw organisatie?

Personeelsplanning

PlanMen zorgt voor de juiste inzichten en mogelijkheden in jouw Personeelsplanning afgestemd op jouw personeelsbehoefte en beschikbaarheid.

Workforce Management volwassenheid

Het Workforce Management Volwassenheidsmodel geeft diverse stadia aan waarin de opdrachtgever zich bevindt.

Workforce Intelligence

PlanMen levert expertise op het snijvlak tussen Workforce Management en Business Intelligence: wij noemen dat Workforce Intelligence.

Flexibele personeelsinzet

Bij personeelsplanning en workforce management heeft personele flexibiliteit grote impact op de bedrijfsvoering. Het gaat er daarbij vooral om de ...

Poolmanagement

Het managen van een pool van medewerkers, met vaste of flexibele dienstverbanden, op lange en korte termijn, is cruciaal voor het bedrijfssucces.

Capaciteitsplanning

Veel voorkomende knelpunten kunnen worden voorkomen door een goed opgezette capaciteitsplanning.

Planningssoftware

Het gebruik van een workforce management- of personeelsplanningssoftwarepakket geeft duidelijkheid en rust in de organisatie.

Flexibiliteitsmodel

De kern van een goed flexibiliteitsmodel is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende vormen.