Pool management

Personeelsinzet die meebeweegt met de fluctuaties in de vraag? Meer flexibiliteit? Grip op de personeelskosten? Een goed functionerende flexpool is de oplossing. Het optimaal inzetten van personeel en het creëren van de benodigde flexibiliteit wordt ook wel poolmanagement genoemd.

Poolmanagement 
De invoering hiervan brengt de nodige uitdagingen in de organisatie. Eilandjesstructuur, zekerheidscultuur, functionele specialisatie en zelfsturing belemmeren bij het inrichten van flexibiliteit. Het is belangrijk om de uitdagingen te herkennen en erkennen en om draagvlak binnen jouw organisatie te creëren met als resultaat een gezamenlijke visie op de personeelsinzet en flexibiliteit.

Vanuit deze gezamenlijke visie en bekeken vanuit het perspectief van Workforce Management, HRM én verandermanagement dient een integrale aanpak ontwikkeld te worden.

Aandachtspunten

De volgende aandachtspunten zijn van belang:

  • Flexibele personeelsinzet
  • Flexpoolmanagement
  • Poolopbouw
  • Jaarurensystematiek
  • Flexibiliteit schillenmodel

Poolmanagement en Workforce Management
Poolmanagement is een belangrijk onderdeel binnen Workforce Management en kan niet los van elkaar gezien worden. Het succes is o.a. afhankelijk van:

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Poolmanagement 2019-06-18T10:17:04+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Personeelsinzet die mee beweegt met de fluctuaties in de vraag? Meer flexibiliteit? Grip op de personeelskosten? Poolmanagement is de oplossing.