Personeelsplanning

Personeelsplanning verbeteren is een hele uitdaging. Waar begin je met verbeteren? PlanMen kijkt vanuit 3 niveaus naar roosters: vanuit strategisch, tactisch en operationeel niveau. Alleen dán kun je duurzaam verbeteringen aanbrengen. In dit artikel lees je alles over het professionaliseren van de roosters en de planning.

Wat is personeelsplanning?

Personeelsplanning is het vinden van de optimale match tussen vraag & aanbod d.w.z. tussen de personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Het gaat er om de planning van het personeel zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de klant. Dit betekent dat je het juiste personeel, op de juiste manier, op de juiste plaats, met de juiste taak en op het juiste moment gaat inzetten. Als je dit goed doet haal je meer rendement uit je organisatie, een hogere tevredenheid bij de medewerkers en meer klanttevredenheid.

Personeelsplanning op 3 niveaus

Als je de personeelsplanning op een goede manier wilt organiseren kan dit alleen wanneer je dit op 3 niveaus in de organisatie doet: strategisch, tactisch en operationeel. Daarbij werkt het als een trechter: op elk niveau worden kaders en randvoorwaarden gecreëerd voor het niveau eronder. Hiermee krijg je op operationeel niveau de meest optimale inzet van medewerkers voor klant, medewerkers en bedrijfsvoering.

De methodiek van personeelsplanning volgens PlanMen

PlanMen hanteert een eigen methodiek om te komen tot een goede personeelsplanning. Deze methodiek heet de ‘Plannningsschijf van 6’ en kijkt vanuit 3 niveaus naar personeelsplanning. Het proces zorgt ervoor dat er geen stappen worden vergeten en de planning continu verbetert.

1. Strategische personeelsplanning (SPP)

De strategische personeelsplanning gaat over de personeelsbehoefte over de lange termijn (3-5 jaar). Wat is de missie, visie en strategie van de organisatie en wat betekent dit voor het ‘toekomstproof’ maken van het personeelsbestand? SPP gaat over de omvang, kwaliteit en flexibiliteit van het personeel op de lange termijn om zo de doelstellingen van de organisatie waar te maken. De centrale vraag op dit niveau is: Wie hebben we in de toekomst nodig en hoe verhoudt dit zich met het huidige personeelsbestand?

2. Tactische personeelsplanning = capaciteitsplanning

De tactische personeelsplanning betreft het omzetten van strategische doelstellingen naar plannen en beleid op de middellange termijn (1 jaar). Hierbij kun je denken aan een capaciteitsplan, een flexibiliteitsplan, formatieplan, verlofbeleid en roosterbeleid. Op tactisch niveau gaat het heel sterk om flexibiliteit en het wendbaar maken van de organisatie. De centrale vraag op dit niveau is: Hoe zorgen we dat het huidig personeelbestand kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk mee kan bewegen met de klantvraag?

3. Operationele personeelsplanning = roostering

Op operationeel niveau gaat het om het maken van roosters en de concrete koppeling van klantvraag aan medewerkers. Hier ga je de klantvraag middels diensten op verantwoorde wijze verdelen over de medewerkers. De kaders waar je rekening mee houdt zijn o.a. de afspraken in de organisatie (roosterbeleid), de juridische kaders (ATW/CAO), de principes van gezond roosteren (roostervuistregels) en de afspraken omtrent zeggenschap van medewerkers bij het opstellen van de roosters. De centrale vraag op dit niveau is: Wie draait welke dienst en wanneer is de medewerker vrij?

PlanMen: van personeelsplanning naar Workforce Management

Bij PlanMen houden we van een duidelijke en complete aanpak. Om de personeelsplanning bij onze klanten te professionaliseren richten we ons daarom op een integrale aanpak:

  • We nemen als uitgangspunt de Planningsschijf van 6;
  • Wij richten ons zowel op processen, medewerkers als systemen;
  • We kijken vanuit 3 verschillende niveaus naar de planning;
  • We houden rekening met de belangen van klant, medewerkers en organisatie.

Wat levert het op?

PlanMen zorgt voor de juiste inzichten en mogelijkheden in de planning van jouw personeel. We houden daarbij rekening met wat er bij jouw organisatie nodig is. Door onze integrale benadering verandert personeelsplanning in integraal Workforce Management. Alle elementen worden op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. Zo pluk je de vruchten van de drie grote pijlers:

•            Klanttevredenheid
•            Medewerkerstevredenheid
•            Efficiëntie en doelmatigheid

Contact

Wil je meer weten over personeelsplanning, WFM en roosters? Lees een van de volgende artikelen of neem contact met ons op via 088 – 825 2525

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Personeelsplanning: het optimaal inzetten van medewerkers 2020-10-26T17:00:59+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Hoeveel personeel heb je nodig om het werk in jouw organisatie te verzetten? En wat is de beschikbaarheid van je personeel? De sleutel is personeelsplanning