De kern van een goede flexibilisering is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende vormen van flexibele inzet van personeel.

Er wordt vaak gesproken over ´flexibele schil´. Er zijn echter meerdere schillen en elke schil kent zijn eigen middelen, periodes, kosten en dynamiek. De figuur hieronder geeft dit weer.

Het is essentieel voor een organisatie om deze verschillende schillen rondom flexibiliteit te kennen, te onderscheiden en er strategische keuzes in te maken. Dit loont! Onderzoek van TNO geeft aan: ‘Hoe groter de flexibele schil, hoe hoger de bedrijven scoren op heldere werkinstructies, ontwikkelmogelijkheden en opname in de bedrijfscultuur van flexibele werknemers.’

Flexibilisering van de vaste kern
Een andere belangrijke constatering is dat ook de medewerkers in de vaste kern flexibel ingezet moeten worden. Vooral de Jaar Uren Systematiek is daarvoor geschikt. Dit is wel een dilemma, omdat veel medewerkers zich beroepen op vaste momenten in de week waarop men gewend is te werken. Dit soort ‘verworven rechten’ bestaan juridisch echter niet. Ook wanneer vaste werkdagen en tijden in contracten vastgelegd zijn, dan kunnen die aangepast worden. Hier zitten kansen om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten.

Flexibiliteitsmodel
Wanneer er met verschillende schillen wordt gewerkt, is het van belang goed te sturen op de grootte van die schillen. Met grootte wordt hier niet alleen de formatie in FTE bedoeld, maar vooral de percentages van het totale budget dat per schil ingezet mag worden. Door dit planmatig te organiseren via een goede capaciteitsplanning wordt voorkomen, dat de flexkosten te hoog worden en je in de rode cijfers terecht komt.
[1] Goudswaard, A & Van Wijk, E & Verbiest, S (2014), De toekomst van flex, TNO, p22

Flexschillenmodel

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Flexibiliteitsmodel 2019-06-03T12:46:27+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Er zijn verschillende vormen (schillen) van flexibiliteit. Het is essentieel om deze te kennen en strategische keuzes te maken. Het flexmodel helpt hierbij.