Flexpool

Bij personeelsplanning en workforce management heeft hoe je omgaat met flexibiliteit (flexibele inzet van personeel) grote impact op de bedrijfsvoering. Het gaat er vooral om de juiste vormen van flexibiliteit te gebruiken die passen bij jouw organisatie.

Dynamiek primair proces
De flexibiliteitsmiddelen die ingezet worden, zijn onder meer afhankelijk van de strategische keuzes die je als organisatie maakt. Die hangen samen met de dynamiek van het primaire proces. De keuze voor de juiste vorm van flexibiliteit is daarnaast ook afhankelijk van hoe de personele formatie is opgebouwd. Denk hierbij aan de verhouding tussen het formatiebudget en met welk type contracten dit is opgevuld.

Bij het inrichten van flexibiliteit zijn er een paar uitgangspunten waar je altijd rekening mee moet houden. Het belangrijkste is, dat demate van schommeling van de vraag centraal staat bij de invulling van flexibiliteit. Die vraag kan zeer stabiel zijn (verpleegzorg) of zeer fluctuerend (pretparken). Ook leent niet iedere vorm van dienstverlening zich even goed voor flexibilisering. Het karakter van je organisatie legt dus beperkingen op aan de vormen van flexibiliteit die je kunt inzetten.

Flexibiliteitsvormen
Flexibiliteit kent veel verschillende varianten als het om personeelsplanning gaat. Daarom lichten we er graag een aantal toe.
De belangrijkste zijn:

 • Contractflexibilisering
  Min/max, bepaalde/onbepaalde tijd.
 • Seizoenflexibilisering
  Jaar Uren Systematiek (JUS) biedt mogelijkheden voor flexibele inzet van contracturen over het jaar.
 • Formatieflexibilisering
  Een percentage van het formatiebudget wordt opgevuld met vaste contracten. Dit gaat om zowel bepaalde als onbepaalde tijd en zowel om vaste uren tot het minimum van de min/max-contracten.
 • Roosterflexibilisering
   % van de vraag van te voren inroosteren en een % vrijhouden dat naar behoefte op korte termijn kan worden ingezet.
 • Ad hoc flexibilisering
   De meest toegepaste vorm van flexibiliteit. ‘Het is erg druk vandaag. Zou je wat langer willen blijven? Dan neem je die uren volgende week weer op.’
 • Functionele flexibilisering
     Ook andere werkzaamheden gaan doen naast je geplande werk.
 • Locatieflexibilisering
     Op andere afdeling/locatie werken. Ook wel bekend als ‘vlinderen’.
 • Werktijdflexibilisering
     Het werk over de dag verdelen. Ook wel gebroken diensten genoemd.

Welke vorm van flexibiliteit het beste past, is afhankelijk van de dynamiek van het primaire proces. In de kern gaat het erom dat een organisatie bewuste keuzes maakt en dat de keuzes aansluiten bij de situatie en omstandigheden van het bedrijf. Dit zou idealiter een onderdeel zijn van de visie op personeelsplanning en workforce management.

Meer weten?

Karlijn Dirkx
Naar contactformulier
Flexibele inzet van personeel 2019-05-22T13:42:26+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

De flexbehoefte verschilt per organisatie en er zijn verschillende oplossingen. Welke vorm van flexibiliteit past het beste binnen jouw organisatie?