Tevreden medewerkers

Tijd voor een optimistisch geluid over flexibilisering!

Wat zijn de gevolgen van flexibilisering van de werktijden voor medewerkers? In het nieuws lees je hierover regelmatig negatieve reacties. Wij willen de uitkomsten van een poll op de website van PlanMen met jullie delen:

75% van de respondenten zegt dat flexibilisering leidt tot hogere medewerkerstevredenheid!

De respondenten zijn voornamelijk mensen die zich beroepsmatig bezighouden met workforce management. Dit vakgebied heeft als doel om de juiste persoon, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment en op de juiste plek in te zetten.

Flexibilisering

Flexibilisering gaat over twee dingen:

 • Het toewerken naar het optimale personeelsbestand door strategische personeelsplanning.
 • Het werken aan flexibele personeelsinzet in het hier en nu via operationele planning en roostering.

Voor medewerkers zijn roosters en personeelsplanning heel concreet en daarom van grote invloed op hun tevredenheid. Zij kijken daarbij vooral naar:

 • ad hoc overwerk door langer doorwerken
 • extra opgeroepen worden om in te vallen
 • wisselende werktijden en aantal uren
 • ingezet worden op andere afdelingen
 • wisselende collega’s vanuit een interne of externe flexpool

Voordelen voor de medewerkers

Medewerkers zijn vaak erg betrokken bij hun werk. Als de mogelijkheid er is, zijn zij heus bereid om meer flexibel te werken. Belangrijke voorwaarde is echter dat het hen ook persoonlijk voordeel oplevert.

Persoonlijke voordelen van goed georganiseerde flexibiliteit voor medewerkers kunnen zijn:

 • Minder stress en een betere werk-privé balans door duidelijke afspraken over werk- en rusttijden.
 • Meer harmonie in het team door eerlijke verdeling van extra werk tussen de collega’s.
 • Ze krijgen, om multi-inzetbaar te worden, de gelegenheid om nieuwe dingen te leren.
 • Ze leren meer collega’s kennen, ze krijgen inzicht in elkaars werkwijze en doen nieuwe ideeën op door op andere afdelingen te werken.

Medewerkers kunnen zich daardoor veel meer toeleggen op goede dienstverlening en het leveren van een waardevolle bijdrage. En dat is uiteindelijk één van de belangrijkste drijfveren van zowel medewerkers als organisaties.

Meer weten?

Karlijn Dirkx
Naar contactformulier
Flexibele en tevreden medewerkers 2020-03-27T14:14:16+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Flexiblilisering van de werktijden leidt tot grotere roostertevredenheid onder medewerkers. Hiervoor moet de flexibiliteit wel goed georganiseerd worden.