Afsprakenbureau

Centraliseren van de poli’s, wat levert het op?

Klant centraal

Patiënten kiezen steeds vaker zelf naar welk ziekenhuis of welke zorginstelling ze gaan. Ze maken hun keuze op basis van vooraf ingewonnen informatie zoals het aanbod en kwaliteit van de verrichtingen. ‘De klant centraal’ is voor veel ziekenhuizen en zorginstellingen dan ook een actueel en steeds belangrijker thema. Het centraal stellen van de klant begint met een uitstekende bereikbaarheid en professionele inrichting van de communicatiekanalen.

Klanttevredenheid

Een goede bereikbaarheid en het eenvoudig maken/wijzigen van afspraken, is bij ziekenhuizen en zorginstellingen vaak niet optimaal georganiseerd. Dit is in schril contrast met de commerciële markt van Klant Contact Centers. Hier streven aanbieders van diensten en producten naar 80% (zeer) tevreden klanten.

Ziekenhuizen en zorginstellingen die met hun klanttevredenheid lager scoren dan een 7,5 voor hun afsprakenproces, zouden hiermee niet tevreden moeten zijn.

Centraliseren van het afsprakenproces

Het centraliseren van het afsprakenproces heeft meerdere voordelen. Naast een toename van de bereikbaarheid en een professioneler klantcontact, biedt het ook een besparingspotentieel op de kosten van de bedrijfsvoering. Ziekenhuizen en zorginstellingen die naar slimme besparingen op zoek zijn, zouden eens moeten kijken naar wat het samenvoegen of het centraliseren van telefonische activiteiten op kan leveren. Dit levert in ieder geval een efficiëntere bedrijfsvoering op!

De praktijk wijst uit dat je een besparing van tenminste 25% kan realiseren. Dit is mogelijk door het maken en wijzigen van afspraken centraal te organiseren en niet meer op separate afdelingen of poli’s.

Vraaggericht plannen

Met integrale planning verbind je het centrale afsprakenbureau met de resourceplanning. Daarmee staat het centraal afsprakenbureau veel meer in contact met de markt en haar klanten. Hiermee kun je ontwikkelingen en patronen in het patiëntenaanbod eerder in beeld brengen en beïnvloeden. Tevens kan hiermee betere sturing plaats vinden op interne capaciteit en processen en is er sprake van vraaggerichte inzet.

Het optimaal benutten van alle resources is binnen veel zorgorganisaties een actueel thema. Er is sprake van krimpende budgetten en teruglopende patiënten aantallen. Centraal georganiseerd klantcontact geeft de mogelijkheid de sturing op beddencapaciteit, productie en de nodige flexibilisering beter in te richten. Hiermee zet je de resources dynamischer in.

Voor veel organisaties en ziekenhuizen is integrale planning één van de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. Het inrichten van een centraal afsprakenbureau is een stap. Het resultaat zal zijn: met minder mensen meer kwaliteit door een betere bereikbaarheid, een stijging van de klanttevredenheid én de aanzet naar vraaggestuurd plannen.

Oplossing

PlanMen biedt ziekenhuizen en zorginstellingen de oplossing “Afspraken maken in de Zorg”. PlanMen neemt hierbij de kwaliteit en efficiency van het huidige afsprakenproces in 2 tot 4 weken onder de loep. Het resultaat is een business case en een blauwdruk met kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s voor een Centraal Afsprakenbureau.

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Centraal afsprakenbureau 2020-03-27T13:42:58+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Een centraal afspraken bureau in ziekenhuizen: Wat levert het op in klanttevredenheid, bereikbaarheid en efficiente bedrijfsvoering?