Bezettingscalculator

Jouw planning hangt af van jouw medewerkers, beschikbare ruimtes, werkplekken en de vraag. Vaak geven organisaties aan dat het té complex is om de vraag exact bepalen. Bijvoorbeeld omdat de vraag zich niet zou laten voorspellen. De praktijk leert dat dit wel degelijk goed mogelijk is, onder andere door analyse van historische data en onderbouwde voorspellingen en aannames over de toekomst. Dit hele proces inzichtelijk maken is echter nog niet zo eenvoudig. Een capaciteitsplanning helpt hierbij.

Wanneer er zich knelpunten voordoen rond de personele planning, dan komt dat vaak door het ontbreken van plannen op tactisch niveau. Verbind de strategie aan de organisatie door capaciteitsplanning en veel knelpunten kunnen dan worden voorkomen.

Capaciteitsplanning bestaat uit:

Er is ook een ontwikkeling, vooral actueel binnen ziekenhuizen en zorginstellingen, om een integrale benadering te kiezen. Deze combineert (patiënt-) gerichte planning, workforce management en resource planning.

Meer weten?

Bart van der Wijst

Bart van der Wijst helpt je graag verder!

088 - 825 2525 info@planmen.com
Naar contactformulier