Iedere organisatie die met geldstromen te maken heeft, budgetteert en maakt een begroting. Met het inzetten van de medewerkers gaat vaak veel geld gepaard en dan is een goede begroting essentieel. Denk hierbij niet alleen aan salariskosten en overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook aan het creëren van een werkplek, kosten bij ziekte en verzuim, etc.

Een begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een organisatieonderdeel of specifiek project. Doelstelling van goed begroten is het beheersen van het budget dat gemoeid is met de bedrijfsprocessen. Wellicht nog belangrijker is het proces om vervolgens de verschillen tussen budget, prognose en realisatie inzichtelijk te maken om ook door het jaar heen te kunnen bewaken of de kosten nog in lijn zijn met de verwachting en de juiste verbeteracties in te zetten als de begroting uit de pas dreigt te lopen.

Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Budgettering en begroting 2020-03-27T13:55:24+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Iedere organisatie budgetteert. De personele kosten zijn vaak een groot onderdeel van de begroting. Hier liggen besparingskansen. PlanMen helpt hierbij.