Het uitgangspunt van dit boek over capaciteitsplanning in de zorg is goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap. Zorg wordt geleverd door mensen. Een tevreden of ontevreden patiënt oordeelt vooral op basis van de inzet en het handelen van zorgverleners. Een zorginstelling bestaat, voor alles, uit medewerkers en niet uit apparatuur, stenen of (gratis) parkeerplaatsen.

Het belang van de medewerker heeft geleid tot toenemende aandacht voor het personeelsbeleid. Dat geldt voor de volle breedte, van werving en selectie, matching van taken en competenties tot en met continue scholing en toetsing. Naar verhouding is er minder aandacht voor de planning van de inzet van medewerkers. Dat roept verbazing op.

Een niet passende bezetting heeft aanzienlijke consequenties: via de niet gemotiveerde, onder- of overbelaste medewerkers kan het leiden tot mindere kwaliteit van zorg. Ook is het een directe aanslag op de doelmatigheid van de onderneming. Het is deze constatering die de verantwoording vormt voor het onderwerp van dit boek over capaciteitsplanning in de zorg.

Sinds het verschijnen van de eerste druk heeft capaciteitsmanagement niet alleen meer maar vooral ook andere aandacht gekregen. Veel zorginstellingen hebben integraal capaciteitsmanagement onderdeel gemaakt van zowel de instellingsstrategie als hun beheersystemen. Vanuit dat perspectief is de tweede editie van Capaciteitsplanning in de zorg geschreven.
Het boek is geschreven voor managers, bestuurders, artsen, studenten op hbo- en universitair niveau en organisatieadviseurs op de gebieden logistiek, capaciteitsmanagement, operations management, organisatieontwikkeling en strategie.

Bestel boek over capaciteitsplanning in de zorg

Het boek is beschikbaar vanaf begin januari 2021. Je kunt het boek bestellen voor €49,95 inclusief btw. Vul onderstaande formulier in en wij sturen spoedig het boek. Betaling vindt plaats via factuur.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Functiegebied *

Functieniveau *

Organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Kortingscode


Meer weten?

Bart van der Wijst
Naar contactformulier
Boek Capaciteitsplanning in de Zorg 2020-11-13T09:54:19+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Het uitgangspunt van dit boek over capaciteitsplanning in de zorg is goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap.