Boek Capaciteitsplanning in de zorg

Het uitgangspunt van dit boek over capaciteitsplanning is goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap. Zorg wordt geleverd door mensen. Een tevreden of ontevreden patiënt oordeelt vooral op basis van de inzet en het handelen van zorgverleners. Een zorginstelling bestaat, voor alles, uit medewerkers en niet uit apparatuur, stenen of (gratis) parkeerplaatsen.

Het belang van de medewerker heeft geleid tot toenemende aandacht voor het personeelsbeleid. Dat geldt voor de volle breedte, van werving en selectie, matching van taken en competenties tot en met continue scholing en toetsing. Naar verhouding is er minder aandacht voor de planning van de inzet van medewerkers. Dat roept verbazing op.

Een niet passende bezetting heeft aanzienlijke consequenties: via de niet gemotiveerde, onder- of overbelaste medewerkers kan het leiden tot mindere kwaliteit van zorg. Ook is het een directe aanslag op de doelmatigheid van de onderneming. Het is deze constatering die de verantwoording vormt voor het onderwerp van dit boek.

Bestel boek

Het boek is te bestellen voor €45,95 inclusief btw. Vul onderstaande formulier in en wij sturen spoedig de betalingsinformatie en het boek.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Functiegebied *

Functieniveau *

Organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Kortingscode


Boek Capaciteitsmanagement in de Zorg 2019-08-26T13:07:52+01:00
PlanMen https://www.planmen.com

Het uitgangspunt van dit boek over capaciteitsplanning is goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap.