Facebook Twitter Linkedin

Blog: zelf je rooster maken

Het aanbod van het werk is binnen de zorg vaak aan allerlei schommelingen onderhevig: Er zijn weken dat alle bedden bezet zijn, er zijn ook weken dat dit gedurende de week toe- of afneemt. In de weekenden zijn er sowieso minder bedden bezet. In zorginstellingen met langdurige opnames, fluctueert het werkaanbod ook, door de telkens veranderende zorg aan de patiënten.

De medewerkers ervaren knelpunten in de afstemming thuis met het wisselende aanbod van diensten. Nu wordt er middels wensen getracht enigszins aan bijzondere situaties toe te geven. Hierbij ontstaan dus veelal informele afspraken. Anderen hebben het gevoel dat ze dan ook maar een wens moeten indienen, omdat ze anders altijd de lastige diensten krijgen.

De medewerker heeft een passieve rol in het roosterproces en kan alleen maar reactief zijn invloed uitoefenen (bijvoorbeeld ruilen).

De planner is vooral gefocust op het rond krijgen van de volgende maand en heeft een vooral uitvoerende taak.

De organisatie heeft het gevoel dat de arbeidsvoorwaarden vastgeroest zijn en dat er vooral meer regels moeten komen om geen overtredingen van CAO en/of ATW te veroorzaken.

Gezocht moet worden naar een oplossing waarbij de doelstelling om de personele inzet beter af te stemmen op de feitelijke klantvraag hand in hand kan gaan met de behoefte van de individuele medewerker.

Om de balans van medewerkers- en organisatiebelangen terug te brengen, krijgen medewerkers in Nederland meer en meer zeggenschap over hun werktijden. De medewerkers worden actief betrokken bij het roosterproces en hebben direct invloed op de te lopen diensten. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter op elkaar af te stemmen en werktijden te kiezen die beter aansluiten bij het eigen ritme (ochtend of avondtype). Ze kiezen de diensten die hen door de afspraken thuis goed uitkomen. Er komen heldere werkafspraken en iedereen heeft het gevoel dat men gelijk en fair wordt behandeld.

De planner krijgt hiermee een coördinerende taak en kan zich veel meer richten op de langere termijn (zoals forecasting en capaciteitsplannen). Voor de organisatie is het zeer interessant omdat direct de wisselende vraag van de klant volledig wordt afgedekt door het aanbod van de medewerkers. De medewerkers zorgen zelf dat het personeelsaanbod met de vraag naar arbeid opgegeven kan worden, waarna dit door de medewerkers als vanzelfsprekend ingevuld wordt. Nieuwe regelingen en afspraken met beduidend minder regels en normen ontstaan hierdoor.

De methodieken van individueel roosteren zijn:

  • het opgeven van beschikbaarheid;
  • het opgeven van de niet-beschikbaarheid;
  • het zelf kiezen van diensten;
  • het zelf samenstellen van de werktijden.


Met name het derde punt zorgt ervoor dat de mogelijkheid zelf je rooster samen te stellen werkelijkheid wordt. De organisatie zal merken dat ziekteverzuim sterk daalt, de medewerkers een betere werk-privé balans ervaren en de productiviteit aanzienlijk zal stijgen.