Facebook Twitter Linkedin

Workforce Management Volwassenheidsmodel

Hoe volwassen is jouw organisatie als het gaat om workforcemanagement? Is het vaak ‘gedoe’ over de roosters en gebeurt alles adhoc, of wordt er echt gestuurd op de planning, en zijn werkprocessen gestandaardiseerd?

PlanMen komt in veel organisaties en zien dat er gelukkig steeds meer aandacht komt voor WFM en dat organisaties grote ambities hebben om verbeteringen aan te brengen rond workforcemanagement. We zien echter ook dat organisaties aan het worstelen zijn met dit thema: waar ga je beginnen met het aanbrengen van verbeteringen? Want WFM raakt de medewerkers, Finance, ICT, en bovenal het primaire proces en de klanten. Waar begin je dan om verbeteringen aan te brengen?

PlanMen heeft hier iets voor ontwikkeld en dat is het Volwassenheidsmodel! De kern van dit model is simpel: bepaal als organisatie eerst in welke fase van volwassenheid je nú staat in dit model (dus op welke traptrede je staat). Als dat helder is bepaal je wat realistische ambities zijn en kies je bewust voor díe acties en verbeteringen die je één stapje hoger brengen in het model. Wees dus reëel in je ambities en ga geen grote veranderplannen invoeren als de organisatie er nog niet klaar voor is. Wij zien te vaak organisaties, bij wie de volwassenheid laag is en die tóch met hele grote veranderingen bezig zijn die veel onrust veroorzaken en gewoon niet haalbaar zijn. Dus vanuit onze ervaring in de praktijk is ons advies is: kijk goed naar het niveau van jouw organisatie en bewandel de trap trede voor trede!

Workforce Management Volwassenheidsmodel

Hoe bepaal je nu op welke traptrede je staat? Wij kijken hiervoor naar drie thema’s en dat zijn Mens, Proces en Techniek. Hoe scoor je op deze thema’s? Daarbij horen vragen als:

  • Is er voldoende basis WFM kennis aanwezig en zijn de planners volledig opgeleid?
  • Heb je een duidelijk roosterbeleid dat ook wordt nageleefd?
  • Zijn de werkprocessen rond WFM gestandaardiseerd en worden deze gemonitord?
  • Is er een duidelijke visie op WFM?
  • Sluit de planningssoftware aan bij het proces en wordt deze voldoende benut?
  • Is er goed zicht op vraag en aanbod van werk en is er een goede capaciteitsplanning?

Deze vragen werken als een checklist waarbij je zicht krijgt op de volwassenheid ten aanzien van Mens Proces Techniek. Ik kan nu al verklappen dat wanneer je deze analyse maakt de volwassenheid van jouw organisatie vaak anders ligt dan je vooraf denkt!

Het WFM Volwassenheidsmodel is naar ons idee essentieel in het succesvol starten èn afronden van WFM verbetertrajecten.

Als je vragen hebt dan kun je altijd met PlanMen contact opnemen en bepalen we sámen het volwassenheidsniveau van jouw organisaties en de verbeterstappen die hierop het beste aansluiten.

Download handout WFM-Volwassenheidsmodel