Facebook Twitter Linkedin

Blog: Inzicht in de efficiëntie van uw planners

Waarom de efficiëntie van planners bepalen aan de hand van het resultaat? Je kunt beter kijken naar de bepalende factoren van het planproces zelf. PlanMen heeft samen met Monaco Planning een nieuw dashboard ontwikkeld dat organisaties kan helpen.

PlanMen helpt organisaties bij hun personeelsplanning of Workforce Management. Aan elk advies ligt hun ‘schijf van zes’ ten grondslag, een cyclus met vaste fasen: forecasten, roosteren, dagsturen, rapporteren, analyseren, adviseren.

Met welke vraag begin je als je het hebt over de efficiëntie van de planners? Natuurlijk: wie bepaalt het succes en de efficiëntie? Waar worden de doelstellingen bepaald in de belangendriehoek van klant- en, medewerkertevredenheid en efficiëntie of doelmatigheid? Eén van de grootste valkuilen is, dat een organisatie de planafdeling onrealistische doelstellingen oplegt. “Het is belangrijk de doelstelling af te zetten tegen de resultaten in uw markt en branche, ten opzichte van de klanten en ten opzichte van de eigen organisatie.”

PlanMen heeft samen met software-ontwikkelaar Monaco een dashboardtool ontwikkeld, dat de cijfers in perspectief kan plaatsen. Dit instrument wordt gebruikt in hun adviestraject. De tool wordt gevuld met bestaande data uit de eigen planningssoftware, aangevuld met benchmark-cijfers op dezelfde onderdelen. Tien dashboardmeters geven kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s). Mark Elschot van PlanMen: “Doorgaans meet men op de output: hoeveel workforce is er gevraagd en hoeveel hebben we kunnen leveren. Of op de mate waarin we voldoen aan onze service level. Met dit instrument bepalen we tien kpi’s die informatie geven over het planningsproces zelf. Daarmee kun je vaststellen of en waar optimalisatie mogelijk is.“

Het dashboard laat de resultaten zien van onder meer FTE-benutting, Correcties, planningshorizon, patronen, korte-termijnplanning en inzet flexibele krachten. Zo kun je vaststellen waar optimalisatie mogelijk is en of dat zinvol is. Want dat bepaalt uiteindelijk wat je gaat veranderen, de kosten die erbij komen kijken en wat het je oplevert.
Mark Elschot | Business Consultant | PlanMen